Az alfa generáció kulcsa – generációk közötti illeszkedés, a digitális nemzedék érzelmi és szociális készségeinek támogatása

Alapítási engedély száma: 477/11/2020

Nyilvántartási szám: A/9898/2020

Célcsoport: tanító és bármely szakos általános iskolai és középiskolai tanár

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő megismerje az alfa generáció szociális, érzelmi jellemzőit. Új ismeretek elsajátításával, és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával váljon képessé az alfa generáció hatékony támogatására. Az elméleti keretek, pozitív pszichológiai nézőpontok megismerése után ismerkedjen meg kipróbált gyakorlatokkal és ismerje meg azok hatékony beépítési módjait saját pedagógiai módszerébe.

Tartalmi követelmények:

A tanfolyam résztvevői széleskörű ismereteket szereznek az alfa generáció jellemzőivel kapcsolatban. A résztvevők ismerjék fel a digitális generációhoz kötődő saját viszonyukat, ezáltal elősegítve az illeszkedést. Élménypedagógiai eszköztáruk bővüljön a tanfolyam során kipróbált gyakorlatok által. A képzésen szerzett ismeretek, tapasztalatok révén képessé válnak az alfa generációs fiatalok erősségeire fókuszáló iskolai klíma alakítására.

Kimeneti, záró követelmények:

A záró ellenőrzésként a résztvevők a tanfolyam után portfóliót állítanak össze, mely tartalmazza a képzés során egyéni, vagy csoportos munkában összeállított vázlatokat, foglalkozásterveket, projekttervet. A portfóliót elektronikus úton, Word formátumban kell a képző számára elküldeni a továbbképzést követő 10. munkanapig, minimum 8 oldal terjedelemben. Az értékelés szempontjai: a tartalmi teljesség, a projekttevékenység tervének kivitelezhetősége és adaptálhatósága, fejlesztő jellege. Az értékelés 2 fokozatú: megfelelt, nem felelt meg. Megfelelt minősítést kap az a résztvevő, akinek portfóliója tartalmilag teljes, adaptálható, az abban bemutatott projektje kivitelezhető és fejlesztő jellegű. Nem felelt meg minősítést kap az a résztvevő, akinek hiányos a portfóliója vagy nem készítette el, tervei nem fejlesztő jellegűek.