Élménypedagógia és tapasztalati tanulás módszertana, elméleti modellek gyakorlati alkalmazása

Alapítási engedély száma: 478/11/2020

Nyilvántartási szám: A/9899/2020

Célcsoport: tanító és bármely szakos általános iskolai tanár

A továbbképzés célja:

A továbbképzés célja, hogy a résztvevők átfogó elméleti ismereteket és gyakorlati módszertani eszközöket, valamint tapasztalatokat szerezzenek az élménypedagógia széleskörűen alkalmazható területén. Ismerjék meg a terület elméleti, szakmai alapjait és azok modelljeit, majd azok gyakorlatban való megjelenését megértsék, alkalmazásának lehetőségeit felfedezzék. Célja még, hogy a résztvevő pedagógusok módszertani eszköztára bővüljön, ezáltal harmonikusabb csoportdinamikájú, asszertív pedagógiai, iskolai légkör, klíma és hatékony, motivált tanítási folyamat alakulhasson ki az iskolákban.

Tartalmi követelmények:

A tanfolyam résztvevői széleskörű élménypedagógiai elméleti és gyakorlati ismereteket szereznek a továbbképzés során. A megismert élménypedagógiai módszereket képesek lesznek alkalmazni. Élménypedagógiai eszköztáruk megalapozódik és bővül a tanfolyam során kipróbált gyakorlatokkal. A továbbképzésen szerzett ismeretek, tapasztalatok révén képessé válnak a fiatalok erősségeire fókuszáló iskolai klíma alakítására, erre alapozott pedagógiai tervek készítésére.

Kimeneti, záró követelmények:

Záró ellenőrzésként a résztvevők portfóliót állítanak össze, mely tartalmazza a képzés során egyéni, vagy csoportos munkában összeállított vázlatokat, gyakorlatok leírását, a tapasztalati tanulást és élménypedagógiai módszereket alkalmazó csoportprojektet. A portfóliót elektronikus úton, Word formátumban, minimum 8 oldalban kell a képző számára elküldeni a továbbképzést követő 10. munkanapig. Az értékelés szempontjai: a fenti tartalmi teljesség, a projekttevékenység tervének kivitelezhetősége és adaptálhatósága, fejlesztő jellege. Az értékelés 2 fokozatú: megfelelt, nem felelt meg. Megfelelt minősítést kap az a résztvevő, akinek portfóliója tartalmilag teljes, adaptálható, projektje kivitelezhető és fejlesztő jellegű. Nem felelt meg minősítést kap az a résztvevő, akinek hiányos a portfóliója vagy nem készítette el, illetve a csoportprojekt nem fejlesztő.