Inklúzió a gyakorlatban kontakt 30 órás pedagógus-továbbképzés

Alapítási engedély száma: 12-149/2019

Nyilvántartási szám: A/9495/2019

A tanfolyam célcsoportja: a köznevelés bármely szintjén foglalkoztatott pedagógus, kiemelten az általános iskolában tanítók, de a középiskolás korosztállyal foglalkozók számára is hasznos ismereteket nyújt a továbbképzési program.

1. A továbbképzés célja:

A résztvevő: ismerje meg az inkluzív pedagógia lényegét, az inkluzív értékeket, váljon képessé nevelési szituációk kezelését megoldó stratégiák felépítésére, váljon képessé a tanulói sokszínűség elfogadására, ismerje fel a tanulás és a részvétel akadályait, sajátítsa el a tanulás és a részvétel támogatásának erőforrásainak kiválasztását, a lehetséges megoldási módokat, törekedjen a probléma megoldására az előadó, a csoport és a saját szituációs példái alapján.

2. A továbbképzés végére teljesítendő követelmények:

A résztvevő: tudja elemezni a gyenge teljesítményt nyújtó tanuló problémájának okát, tudja kiválasztani az eredményre vezető támogatási módszert, tudja kidolgozni a hatékony pedagógus-tanuló-szülő párbeszéd módját, tudja megtervezni munkahelyén a tanulás és részvétel támogatásának erőforrásait, és az együttműködést szolgáló teamet , sajátítsa el az elfogadás módszereit, jelzésének formáit a bizalom és a tapintat eszközeivel.

3. A záró ellenőrzés módja, az értékelés szempontjai:

A résztvevő 2 megadott esetből egyet választ és elemez az inklúzió szempontjából: ismerteti a tanuló helyzetét, kifejti, hogy milyen lehetőséget lát a tanuló befogadásának segítésére, a szülővel való kommunikáció javítására. A dolgozat terjedelme minimum 4 oldal. Az értékelés két fokozatú, megfelelt, nem felelt meg. Megfelelt, akinek dolgozata inkluzív szemlélettel tartalmazza a fenti elemeket: helyzetelemzés, befogadás lehetőségeit (tanulóközösség, nevelői közösség, szülők), hatékony kommunikációt a partnerekkel. Nem felelt meg, aki nem készítette el határidőre a dolgozatát vagy tartalma, szemlélete nem tükrözi a tanultakat és a kötelező elemeket. A benyújtás határideje a továbbképzés zárását követő 10. munkanap.