Mindennapi fenntarthatóság. A fenntarthatóság gyakorlata, a fenntarthatóság a környezetünkben és pedagógiai eszközei

Alapítási engedély száma: 128/10/2022

Nyilvántartási szám: A/10324/2022

Célcsoport: általános és középiskolában tanító bármely szakos pedagógus

A továbbképzés célja:

A továbbképzés egyik célja, hogy a résztvevők az elméleti részben ismerkedjenek meg a fenntartható fejlődés fogalmával, a fenntarthatóság alapdokumentumaival, az ENSZ Fenntartható Fejlődési Céljaival (SDG). Ismerjék meg a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát. A KSH fenntartható fejlődés indikátorai segítségével elemezzék és értsék a fenntarthatóság irányába tett lépéseket országos szinten. A gyakorlati részben cél a helyi környezet és a helyi közösségek egy-egy az ENSZ fenntartható fejlődési céljához (SDG) kapcsolódó értékének, problémájának megismerése bemutatása. Ismerjenek meg környezeti projektekben eredményesen alkalmazható oktatási és szemléltetési módszereket, infokommunikációs eszközöket és technikákat. A résztvevők ismerkedjenek meg olyan ingyenesen is hozzáférhető online mobil alkalmazásokkal, melyek a tanítást hatékonyabbá tehetik és alkalmasak projektfeladatok megoldására is a környezettudatosságra nevelés és a fenntarthatóságra nevelés körében.

Tartalmi követelmények:

A résztvevők ismerjék a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiában szereplő nemzeti erőforrásainkat: az emberi, társadalmi, természeti, gazdasági erőforrásokat. Legyenek képesek elemezni ezeket a fenntartható fejlődési indikátorok alapján.
Legyenek képesek oktatási anyagot készíteni a helyi környezet és a helyi közösségek egy-egy az ENSZ fenntartható fejlődési céljához (SDG) kapcsolódó értékének, problémájának megismertetésére, bemutatására. Tudják használni a megismert okostelefon alkalmazásokat, melyek segítik a mindennapi környezettudatos viselkedést és annak tanítását.

Kimeneti, záró követelmények:

A tanfolyam után az elméleti rész ellenőrzésének módja óraterv összeállítása a fenntarthatósági indikátorok bármely témakörében. 
Értékelési szempontok: az óraterv kapcsolódása a továbbképzés anyagához, módszertani megfelelőség és gyakorlati kivitelezhetőség. Terjedelem: 3-4db A4-es oldal, 12-es betűméret, Times New Roman betűtípus.
Beadás határideje: a továbbképzést követő 10. nap.

A gyakorlati rész ellenőrzésének módja: a tanfolyam során elkezdett kiscsoportos projektmunka elkészítése és feltöltése a képzést követő 10. munkanapig a képző által megadott tanulástámogató felületre. 
A projektfeladat: okostelefon felhasználásával készítsenek 1-2 perces kisfilmet vagy bemutatót. A téma kapcsolódjon az ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok – SDG (2015) közül az alábbiak valamelyikéhez: 
- tiszta víz és alapvető köztisztaság (lakóhely és környéke fenntartható vízellátása: ivóvíz kutak, előkészítés, víztorony, vízvezetékek, szennyvízcsatorna, szennyvíztisztító), vagy 
- megfizethető és tiszta energia (fenntartható energiagazdálkodás, megújuló energia használat, háztartási méretű konkrét berendezések bemutatása, képekkel adatokkal pl. napelem, napkollektor, szélgenerátor, hőszivattyú stb.)
- felelős fogyasztás és termelés k(onyhakert- gyümölcsös bemutatása, esetleg iskolakert vagy közösségi kert bemutatása, megvalósítási lehetőségek bemutatása). 

Értékelési szempontok:
Minősítés: megfelelt / nem felelt meg.

Megfelelt: akik mindkét záró produktumot határidőre (a képzést követő 10. nap), a képző által kért formában és tartalmi megfeleléssel benyújtják, az óraterv és a projektfeladat magában foglalja a tanfolyamon tanultakat és szemlélete is környezettudatos célokat tükröz.

Nem felelt meg: aki nem nyújtja be határidőre a záródolgozatokat vagy tartalmilag nem felel meg a tanultaknak.