Online kontakt formájú tanfolyamaink

Akkreditált tanfolyamaink a személyes jelenlétű kontakt formák mellett változatlan tartalommal, online formában, résztvevői bevonást is támogató szinkron webináriumi felület alkalmazásával is megvalósíthatóak:

  • Az alfa generáció kulcsa – generációk közötti illeszkedés, a digitális nemzedék érzelmi és szociális készségeinek támogatása (810/10/2020)
  • Autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége (716/10/2020)
  • Autizmus spektrum zavaros gyermekek/tanulók együttnevelésének módszertana, néhány gyakorlati lehetősége (714/10/2020)
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana (681/10/2020)
  • A differenciálás elmélete és gyakorlata – felkészítés a differenciáló pedagógia alkalmazására (807/10/2020)
  • Élménypedagógia és tapasztalati tanulás módszertana, elméleti modellek gyakorlati alkalmazása (809/10/2020)
  • Inklúzió a gyakorlatban (803/10/2020)
  • A tanulók digitális szövegértési és szövegalkotási tevékenységeinek és képességeinek fejlesztési módszerei. Tudatos eligazodás a világhálón elérhető szövegekben online kontakt tanfolyam (682/10/2020)
  • A tevékenységközpontú pedagógiák gyakorlati alkalmazására való felkészítés (715/10/2020)
  • Z generáció –fókuszban a digitális generáció érzelmi és szociális aspektusai. Generációk közötti illeszkedés (811/10/2020)

Frissített pedagógus-továbbképzési jegyzékünket csatoltuk.