Óvodapedagógusok módszertani megújító továbbképzése a változó nevelési környezetben

Alapítási engedély száma: 346/10/2021

Nyilvántartási szám: A/10128/2021

Célcsoport: óvodapedagógusok

A továbbképzés célja:

A módszertani megújító továbbképzés célja a magyar óvodapedagógiai hagyományokra építve, az óvodapedagógusok szakmai tudásának megújítása, kompetenciáik fejlesztése. A továbbképzés során a résztvevők megismerik az óvodapedagógusok által kötelezően vezetendő dokumentációk tartalmai elemeinek és formai követelményeinek értelmezése, a jogszabályok figyelembevételével. Célja a tanfolyamnak az óvodai élet tevékenységformáinak tervezése és megvalósítása során alkalmazott új pedagógiai megközelítések, innovatív módszerek megismertetése, gyakorlatban való alkalmazásának segítése. Célja továbbá a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek hatékony személyiségfejlődésének elősegítése, ezzel párhuzamosan az óvodapedagógusok  pedagógiai kultúrájának fejlesztése, az iskolaérettség fogalmának pontosítása, a hozzá rendelt feladatok beépítése a szakmai munkába, a hatékony kommunikáció elsajátítása a helyzetgyakorlatok során.

Tartalmi követelmények:

A résztvevő:
- tudatosan tervezze meg a dokumentációit, 
- tudja kiválasztani azokat a tartalmi elemeket, munkaformákat, módszereket, melyek a gyermekek személyiség fejlődését és az iskolára való felkészítését hatékonyan segítik elő, 
- tudjon munkájára reflektálni, értékelése objektív legyen, vegye számba az eredményeit, és tudjon újra tervezni,
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődése érdekében sajátítsa el az elfogadás módszereit, a fejlesztés lehetőségeit, ismerje meg az inkluzív pedagógia lényegét,
- tudja kiválasztani és alkalmazni az iskolaérettség eléréséhez alkalmas módszereket, eszközöket,
- ismerje meg a különböző pedagógiai irányzatokat, és annak alkalmazási lehetőségeit az óvodai gyakorlatban
- ismerje és tudja tudatosan alkalmazni munkája során az IKT eszközöket,
- ismerje és tudja alkalmazni a hatékony kommunikációs technikákat.
.

Kimeneti, záró követelmények:

A résztvevő:
- tudatosan tervezze meg a dokumentációit, 
- tudja kiválasztani azokat a tartalmi elemeket, munkaformákat, módszereket, melyek a gyermekek személyiség fejlődését és az iskolára való felkészítését hatékonyan segítik elő, 
- tudjon munkájára reflektálni, értékelése objektív legyen, vegye számba az eredményeit, és tudjon újra tervezni,
- a kiemelt figyelmet igénylő gyermekek fejlődése érdekében sajátítsa el az elfogadás módszereit, a fejlesztés lehetőségeit, ismerje meg az inkluzív pedagógia lényegét,
- tudja kiválasztani és alkalmazni az iskolaérettség eléréséhez alkalmas módszereket, eszközöket,
- ismerje meg a különböző pedagógiai irányzatokat, és annak alkalmazási lehetőségeit az óvodai gyakorlatban
- ismerje és tudja tudatosan alkalmazni munkája során az IKT eszközöket,
- ismerje és tudja alkalmazni a hatékony kommunikációs technikákat.