Z generáció –fókuszban a digitális generáció érzelmi és szociális aspektusai. Generációk közötti illeszkedés

Alapítási engedély: 811/10/2020 (online kontakt), 62/10/2023 (személyes kontakt)

Nyilvántartási szám: A/9998/2020 (online kontakt), A/10484/2023 (személyes kontakt)

A továbbképzés célcsoportja: bármely iskolatípusban és bármely osztályfokon tanító és bármely szakos tanár.

1., A továbbképzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevő megismerje a Z generáció szociális, érzelmi jellemzőit. Új ismeretek elsajátításával, és élménypedagógiai módszerek alkalmazásával váljon képessé a Z generáció hatékony támogatására. Célja, hogy majd a megismert elméleti keretet, pozitív pszichológiai nézőpontot, kipróbált gyakorlatokat hatékonyan be tudja építeni saját pedagógiai módszerébe.

2., A továbbképzés végére elsajátítandó követelmények:

A tanfolyam résztvevői szerezzenek széleskörű ismereteket a Z generáció jellemzőivel kapcsolatban. A résztvevők ismerjék fel a digitális generációhoz kötődő saját viszonyukat, ezáltal elősegítve az illeszkedést. Ismerjék meg az élménypedagógiai módszerek elméleti és gyakorlati irányelveit, és legyenek képesek sikeresen alkalmazni azokat, eszköztáruk bővüljön a tanfolyam során kipróbált gyakorlatok által. A képzésen szerzett ismeretek, tapasztalatok révén legyenek képesek a Z generációs fiatalok erősségeire fókuszáló iskolai klíma, hatékony együttműködés, eredményes iskolai munka kialakítására.

3., A záró követelmények teljesítésének módja, az értékelés szempontjai:

1.    A továbbképzés 3. napján a résztevők kiscsoportos munkában vesznek részt, amelynek célja egyéni választás alapján egy olyan rövid (tanóra) vagy hosszabb időre (egy félév) vonatkozó projekt összeállítása, amely innovatív módon közelíti meg a Z generáció oktatását, gyakorlati stratégiákat tartalmaz, valamint hasznosítja a képzés során megismert élménypedagógiai eszköztárat.
2.    A záró ellenőrzés része továbbá portfólió összeállítása, mely tartalmazza a képzés során egyéni, vagy csoportos munkában összeállított vázlatokat. A portfóliót elektronikus úton, Word formátumban kell a képző számára elküldeni a továbbképzést követő 10. munkanapig.
Az értékelés szempontjai: a tartalmi teljesség, a projekttevékenység tervének kivitelezhetősége és adaptálhatósága, fejlesztő jellege. Az értékelés 2 fokozatú: megfelelt, nem felelt meg. Megfelelt minősítést kap az a résztvevő, akinek portfóliója tartalmilag teljes, adaptálható, projektje kivitelezhető és fejlesztő jellegű. Nem felelt meg minősítést kap az a résztvevő, akinek hiányos a portfóliója vagy nem készítette el, illetve szemléletmódja nem fejlesztő.