Hogyan segítsem, hogy tanulóim/olvasóim önálló tanulóvá, kritikus olvasóvá váljanak?

A Könyvtárostanárok 9. szellemi műhelye keretében került sor az új didaktika könyv bemutatójára 2023. január 16-án késő délután, az online program címe: A didaktika kézikönyve volt.

A több kiadást megélt negyedszázados kézikönyv megújított, frissített, korszerű változatának adatai:

Falus Iván (főszerk.) (2022): A didaktika kézikönyve. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Budapest, Akadémiai Kiadó, 864 p.

 

Könyvesbolti és online könyvesbolti forgalomban közel 10 000 Ft-os áron kapható, előfizetéses, online változata elérhető a Magyar Tudományos Akadémia Akadémiai Kiadójának adatbázisában, a Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatásban, a MeRSZ-ben: https://mersz.hu/falus-szucs-a-didaktika-kezikonyve//

A szerkesztők, szerzők segítségével a következő kérdésekre, felvetésekre kaphattunk választ vagy kezdő, inspiráló gondolatokat:

  • Miben segít egy/a didaktika könyv a mindennapi munkámban? Miért/hogyan olvassak szakirodalmat?
  • Kell-e, és mire egy iskolai könyvtárba egy didaktikai kézikönyv?
  • Milyen egy ma modernnek gondolt tanulási környezet?
  • Hogyan segítsük a kezdő pedagógusokat?
  • Mit jelent az iskolai tanári tanuló szervezet?

A könyvbemutató keretében megismerkedhettünk a szerkesztői koncepcióval, a didaktika változásával és állandóságával.

A könyvbemutatón résztvevő alkotók:

Falus Iván, főszerkesztő és szerző: XVI. fejezet. Az oktatás módszerei

Szűcs Ida, szerkesztő és szerző: XVI. fejezet. Az oktatás módszerei

Kálmán Orsolya: IV. fejezet. A tanulási környezet

Knausz Imre: XI. fejezet. Az oktatás tartalma

Lénárd Sándor: XXI. fejezet. Az iskola szervezete

Nahalka István: III. fejezet. A tanulás

Rapos Nóra: XIX. fejezet. A pedagógiai értékelés

A programon összességében 83 fő vett részt (könyvtárostanárok, könyvtárosok és az alkotók, szervezők) a FreeConferenceCall webináriumi felület segítségével, amelynek faliújságján közvetlenül is lehetett problémát felvetni, kérdést feltenni az alkotókhoz.

Rendkívül inspiráló bemutató volt, közvetlen, nagytudású pedagógiai szakemberek segítségével, amelynek keretében megerősítést nyert a korszerű iskolai könyvtárak tanulási színtér (pedagógus, tanuló) és didaktikai (differenciáló, motiváló, tanulásmódszertani, élménypedagógiai) szerepe.

„A didaktika átfogja mind a tanítás, mind a tanítás által irányított, támogatott tanulás minden elméleti és gyakorlati problematikáját. Magában foglalja azt a célirányos tevékenységet, amely a tanulás feltételeinek, támogatásának megteremtését biztosítja (feladatának, tartalmának, folyamatának, stratégiájának, módszereinek, szervezési módjának, kereteinek, formáinak, eszközeinek, környezetének tudományos kifejtését).” (Réthy Endréné és Baska Gabriella, 2022. https://mersz.hu/dokumentum/m1037adk__8) [20230117]