Országos döntő 2019/2020.

A döntővel kapcsolatos információk

Kedves Versenyzők, tisztelt Felkészítő Tanárok!

 

A 7-8. évfolyamos tanulók országos történelem versenyének döntőjét a megváltozott körülmények miatt az idei tanévben csak a személyes jelenlét mellőzésével lehetséges megszervezni.

Az országos versenybizottság alapos megfontolás után a következőkben ismertetendő módon bonyolítja le az országos döntőt:

Ahogy korábban jeleztük, a diákok egy ún. kutatás jellegű feladatot kapnak, ami egy komplex esszé (fogalmazás) elkészítését jelenti egy a versenybizottság által megadott konkrét témában.

A feladatot 2020. május 20-án 9 órakor tesszük elérhetővé a honlapunkon.

A diákoknak 240 perc áll majd a rendelkezésükre, hogy a feladatot értelmezzék, a hozzá tartozó forrásokat tanulmányozzák, majd az esszét megírják. A tiszta munkaidő 2020. május 20-án 9-13 óráig tart. Ezt követően kell legkésőbb 13.15 óráig a számítógépen megírt, max. 4 db A/4-es oldal terjedelmű fogalmazást elküldeni e-mailben pdf és Word formátumban. Az elküldendő fájl neve a versenyző nevével azonos.

A feladat magyar történelemből, a vegyesházi királyok korából lesz. Ennek megfelelően a versenykiírásban szereplő összes megadott szakirodalomból csak az erre a témakörre vonatkozót kell előzetesen áttanulmányozni. Maga a feladat is tartalmaz majd forrásokat, internetes linkeket, amelyeket fel kell dolgozni a feladat elkészítéséhez. A feladatot minden versenyző otthonában készítheti el, megoldásához más személy segítségét nem veheti igénybe (kivéve a fájl elküldését). A megoldáshoz internetes kapcsolat szükséges. A linkeken (elsődleges és másodlagos) szöveges források, filmrészletek stb. lesznek.

Az általunk javasolt megoldási terv:

1.óra: a források tanulmányozása

2.óra: az esszé vázlatának összeállítása

3-4. óra: a fogalmazás elkészítése (ez a két óra elegendő a lassabban gépelő versenyzőknek is a feladat elkészítéséhez)

A feladatra 80 pont szerezhető, ehhez hozzáadjuk a második fordulóban megszerzett pontszámot és ez a kettő együtt adja a verseny végső eredményét. A megírt fogalmazásokat a versenybizottság négy tagja fogja egymástól függetlenül értékelni. A javítás során az értékelők nem fogják ismerni a dolgozatok készítőit. A zsűri munkája előreláthatóan két hetet vesz majd igénybe, így a verseny végső eredménye június első napjaiban várható majd.

Eredményes felkészülést kívánok!

Dr. Bakó Balázs

a Versenybizottság vezetője