Versenykiírás a 2017/2018. tanévre

VERSENYKIÍRÁS és SZABÁLYZAT A 2017/2018. TANÉVRE

 

 7-8.évfolyamos tanulók országos történelem tanulmányi versenye

 A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

 A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny kategóriái korcsoportok szerint: nincs

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint: nincs 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 7-8.évfolyamos általános iskolai vagy a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok e korosztálynak megfelelő életkorú tanulói.

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság (pl. meg nem engedett segédeszközök használata, stb.) esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

 

A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

 

A verseny témája, ismeretanyaga:

Európa és Magyarország története 1815-től 1900-ig

 

A felkészüléshez felhasználható irodalom:

 

 Az iskolai forduló: a forgalomban lévő általános iskolai tankönyvek, atlaszok.

 A megyei forduló:

Az iskolai forduló anyaga és  

Závodszky Géza és Hermann Róbert (1997): Nemzet születik. Magyarország története 1815-1849. Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, Bp. 5., 18-25., 28-36., 38-41., 50-51., 68-79., 82-95., 98-102. o. (Új képes történelem)

Estók János (2001): A boldog békeidők. Magyarország története 1849-1914. Magyar Könyvklub, Bp. 5., 16-17., 34-39., 48-49., 58-71., 74-75.o. (Új képes történelem)

 

Videóanyag

Magyarország története 25. rész 15.00-24.00

https://www.youtube.com/watch?v=Yvqaz22zgzc (20170403)

Magyarország története 26. rész 13.40-16.50

https://www.youtube.com/watch?v=OCYHgUGKqIU (20170403)

Magyarország története 27. rész 0.00-8.00 és 13.00-21.30

https://www.youtube.com/watch?v=7bAccgrO47w (20170403)

Magyarország története 28. rész 6.30-10.00 és 22.20-24.10

https://www.youtube.com/watch?v=9ZR4bs7WmYI (20170403)  

 

Az országos döntőre: 

Závodszky Géza és Hermann Róbert (1997): Nemzet születik. Magyarország története 1815-1849. Magyar Könyvklub, Helikon Kiadó, Bp. 5-13., 18-25., 28-36., 38-43., 46., 50-51., 56-65., 68-79., 82-95., 98-102. (Új képes történelem)

Estók János (2001): A boldog békeidők. Magyarország története 1849-1914. Magyar Könyvklub, Bp. 5., 16-25., 34-43., 46-49., 58-71., 74-79.o. (Új képes történelem)

 

Viedóanyag

Magyarország története 31. rész. 13.10-20.20

https://www.youtube.com/watch?v=6Vlr_Mifi38 (20170403)

Az isaszegi csata (1848-49, animáció)

https://www.youtube.com/watch?v=GCCzBLLi9hk (20170403)

 

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes megyei/fővárosi Pedagógiai Oktatási Központnál kell nevezni írásban az induló létszám, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2017. november 10-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2017. november 24-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

Fordulók (időpontok, helyszínek, esetleg a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

             1. (iskolai) forduló: 2017. december 7. 14-15.30 óra A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK elektronikus úton juttatja el a POK-hoz, aki azt továbbítja az iskolák felé. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2017. december 13. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2017. december 20-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

             2. (megyei/fővárosi) forduló: 2018. február 8. 14-15.30 óra A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el a POK-hoz, aki azt megfelelő példányban sokszorosítja. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy POK által felkért szaktanárok javítják ki és értékelik, majd a POK versenyfelelősei az eredményeket eljuttatják az ELTE SRPSZKK-hoz 2018. február 20-ig.

             3. forduló (országos döntő): 2018. április 6-7. Az országos döntőn a megyei fordulókon országosan legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE SRPSZKK értesít.

 A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. Az országos döntőn országosan a megyei fordulók összesítése szerint a legjobb teljesítményt nyújtó 15-20 tanuló vehet részt.

A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit, illetve a feladatsorokat az ELTE SRPSZKK honlapján teszi közzé: www.srpszkk.hu

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

 A szervezők elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu illetve a megyei versenyfelelősök