A 2022/2023. tanév Savaria országos történelem tanulmányi versenye a 9-10. évfolyam számára

A tanulmányi verseny szervezője és hirdetője az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely.

A XXIV. Savaria országos történelem verseny célja, hogy hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

A verseny háromfordulós és nevezni szükséges 2022. november 10-ig az alábbi linken:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpLBhPQvdwIsXsdE70NNbzf7dPB2ED3v74S4uth0VQrIleJA/viewform

A részletes kiírás és a versenyszabályzat a mellékletben található.

Felvilágosítást Pulay Teréz ad a pulay.terez@srpszkk.elte.hu levélcímen vagy a 94/519-633 telefonszámon.

Eredményes felkészülést kívánunk!