Előzetes tájékoztató vármegyei fordulóhoz - 2022/2023. tanév

Kedves Pedagógus Kolléga!

 

Szívből gratulálunk, hogy tanítványa bejutott az országos történelem verseny vármegyei fordulójába.

A verseny második fordulójára 2023. február 8-án 14.00 órától kerül sor.

Néhány előzetes információval szeretnénk segíteni ennek a fordulónak a lebonyolítását.

A második fordulót vármegyénként és a fővárosban egy vagy két központi helyszínen rendezzük meg. Mellékeljük a rendező iskolák elérhetőségeit.

A feladatlap megírására 7-8. évfolyamon 90 perc, 9-10. évfolyamon 120 perc áll rendelkezésre, ami nem tartalmazza a szervezési feladatokat. A versenyzők segédeszközt nem használhatnak. Az idei évben a vármegyei fordulón csak személyes jelenléttel lehet részt venni, a feladatsort tanári felügyelet mellett kell megírni. Kérjük, hogy a mellékletben küldött szülői beleegyező nyilatkozatot a diákok a verseny előtt írassák alá a szülővel és a vármegyei fordulóra vigyék magukkal, a felügyelő tanárnak adják le.

A dolgozatokat a versenybizottság központilag fogja kijavíttatni, majd az eredmények megállapítása után meghatározza az országos döntőbe behívandó tanulók személyét. A vármegyei eredmények és az országos döntőbe jutott tanulók névsora honlapunkon számításaink szerint március 15. után lesz olvasható. (https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/)    

A döntőbe jutott tanulókat külön is értesíteni fogjuk.

Minden kollégának előre is köszönjük fáradozását és a verseny lebonyolításában való részvételét.

További eredményes munkát kívánunk.

 

A versenybizottság nevében:

 

                          Pulay Teréz s.k.                                                     Dr. Bakó Balázs s.k.  

                         versenyszervező                                                a Versenybizottság elnöke