Előzetes tájékoztató megyei fordulóhoz, megyei forduló feladatlapok

Kedves Pedagógus Kolléga!

 

Szívből gratulálunk, hogy tanítványa bejutott az országos történelem verseny megyei fordulójába.

A verseny második fordulójára 2022. február 8-án 14.00 órától kerül sor.

Néhány előzetes információval szeretnénk segíteni ennek a fordulónak a lebonyolítását.

A járványhelyzetre való tekintettel a megyei fordulót is az iskolában kell megrendezni, nem megyénként egy vagy két központi helyszínen. A megyei forduló feladatlapját február 8-án délelőtt 10 óráig fogjuk e-mailben küldeni arra az e-mail címre, amelyet az elektronikus felületen az iskolai forduló után megadtak.  A bejutott tanuló(k) számára a feladatlapot nyomtassák ki.

A feladatlap megírására 7-8. évfolyamon 90 perc, 9-10. évfolyamon 120 perc áll rendelkezésre, ami nem tartalmazza a szervezési feladatokat. A versenyzők segédeszközt nem használhatnak. A fordulót úgy kell megszervezni, hogy a verseny tisztasága biztosított legyen és a járványügyi rendelkezések betartásra kerüljenek. A felügyeletet ne történelem szakos kolléga lássa el. Az idei évben a megyei fordulón csak személyes jelenléttel lehet részt venni, a feladatsort tanári felügyelet mellett kell megírni. Ez alól a karanténhelyzet sem kivétel.

Kérjük, hogy a mellékletben küldött jelenléti ívet a diákok írják alá, a jegyzőkönyvet pedig a felügyelő tanár töltse ki. Mellékelünk egy szülői beleegyező nyilatkozatot. Ezt a diákok még a verseny előtt írassák alá a szülővel és a megyei fordulóra vigyék magukkal, a felügyelő tanárnak adják le.

A megírt, javítatlan feladatlapokat a jegyzőkönyvvel, jelenléti ívvel és a szülői beleegyező nyilatkozatokkal együtt legkésőbb másnap postára kell adni.
(ELTE SRPSZKK, 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4.)  A borítékra kérjük ráírni a megye nevét és azt, hogy Savaria történelem verseny.

A dolgozatokat a versenybizottság fogja kijavíttatni, majd az eredmények megállapítása után meghatározza az országos döntőbe behívandó tanulók személyét. A megyei eredmények és az országos döntőbe jutott tanulók névsora honlapunkon számításaink szerint március 10. után lesz olvasható. (https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/tanulmanyi-versenyek/)    

A döntőbe jutott tanulókat külön is értesíteni fogjuk.

Minden kollégának előre is köszönjük fáradozását és a verseny lebonyolításában való részvételét.

További eredményes munkát kívánunk!