Versenykiírás a 2017/2018.tanévre

VERSENYKIÍRÁS és SZABÁLYZAT A 2017/2018. TANÉVRE

Savaria országos történelem verseny

 

A verseny meghirdetője: Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ

 

A verseny célja: A verseny célja, hogy a tehetséges diákok számára lehetőséget biztosítson egyes történelmi korszakokban való elmélyülésre, a képességek újszerű fejlesztésére. Ezek közül is kiemelt szerepet szán a források használatának, a források segítségével ismeretek szerzésének, a szaknyelv helyes használatának, a térben és időben való tájékozódás képességeinek, a kommunikációs képességek fejlesztésének, a problémamegoldó és kritikai gondolkodás kialakításának. A verseny különösen fontos feladatának tekinti a nemzeti és európai identitástudat elmélyítésének segítését. Mindehhez figyelembe veszi a tanulók életkori sajátosságait.

 

A verseny kategóriái iskolaszintek szerint:

I. kategória: 9. évfolyamos tanulók és a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulói, akik ebben a tanévben a 9. évfolyam tananyagát tanulják

II. kategória: 10. évfolyamos tanulók ideértve a nyelvi előkészítő évfolyamok tanulóit is, akik ebben a tanévben a 10. évfolyam tananyagát tanulják

 

A jelentkezés és a részvétel feltételei: A versenyre jelentkezhet és a versenyen részt vehet a történelem iránt érdeklődő valamennyi 9-10.évfolyamos tanuló. A nyelvi előkészítő osztályba járó tanulók is nevezhetnek a versenyre, amennyiben az adott évben a 9. (I. kategória) vagy a 10. évfolyam (II. kategória) tananyagát tanulják.

 

A versenyen való részvétel kizáró okai: A verseny lebonyolításában olyan személy nem vehet részt, akit az országos vagy a megyei szervező ettől eltilt. Eltiltásra csak összeférhetetlenség vagy szabálytalanság (pl. meg nem engedett segédeszközök használata, stb.) esetén kerülhet sor. Nem indíthat versenyzőt olyan személy, aki az országos versenybizottság tagja.

 

A jogorvoslat menete: Az iskolai fordulóval kapcsolatos szabálysértések kivizsgálása és a jogorvoslat az illetékes POK hatáskörében történik. A megyei fordulóval kapcsolatos jogorvoslati kérdésekben az országos versenybizottság az illetékes.

  

A verseny témája, ismeretanyaga, felkészüléshez felhasználható irodalom:

 

I. kategória: Egyetemes és magyar történelem a Kr.e. VI. századtól 1437-ig

 

1. forduló: Kr. e. VI. századtól Kr.e. 31-ig

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Tarján M. Tamás (é.n.): Kr. e. 100. július 13. | Julius Caesar születése. Rubiconline. Kalendárium. = http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/kr_e_100_julius_13_julius_caesar_szuletese (20170330)

3. Suetonius (105-122?): Caesarok élete. (A Julius Caesarról szóló fejezetből az 5,7,9,10,11,14,42,44. rész). Reprint. Magyar Helikon. Budapest, 1975.= http://mek.oszk.hu/03200/03264/03264.htm (20170330)

2. forduló: Kr.e. VI. századtól 1038-ig

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Borhy László (1997): A castrumtól a limesig. Római erődépítészet. = Rubiconline. Kincstár. 9. 3-4.sz. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_castrumtol_a_limesig_romai_erodepiteszet (20170330)

3. Bertényi Iván (1993): Királyok könyve. Officina Nova Kiadó. Bp. pp 16-21. (I. (Szent) István; A keresztény királyság; A királykoronázás)

3. forduló: Kr. e. V. századtól 1437-ig

Az írásbeli és a szóbeli is tartalmaz a magyar és egyetemes történelemből feladatokat. 

  1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok
  2. Németh György (2016): A Nyugatrómai Birodalom bukása. = Rubiconline. 28. 1.sz. http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/a_nyugatromai_birodalom_bukasa (20170330)
  3. Tóth Endre (2004): Római utak Pannoniában. = Ókor Portál. 3. 1.sz.   http://okorportal.hu/wp-content/uploads/2012/12/2004_1_toth.pdf (20170330)
  4. Fügedi Erik (2004): A király koronázása. = Fügedi Erik: Uram, királyom. Fekete Sas Kiadó, Budapest. pp 52-71.
  5. Kubinyi András (2007): Zsigmond gazdasági, pénzügyi és várospolitikai reformjai. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó. Budapest. pp. 201-205.
  6. Bertényi Iván (2000): Magyarország Zsigmond uralkodása idején. = Bertényi Iván: Szent István és öröksége. Vince Kiadó, Budapest. pp. 144-156.

 

II. kategória: Kr. e. VI. század - 1848. április 11.

 

1. forduló: Kr.e. VI. század – 1490

 

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Bertényi Iván (1993): Királyok könyve. Officina Nova Kiadó, Budapest. pp. 78- 83. (Hunyadi János kormányzósága, I. (Hunyadi) Mátyás, Humanizmus és reneszánsz)

2. forduló: Kr. e. 44- 1686

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

2. Kubinyi András (2007): Az ország kettészakadása és Hunyadi János felemelkedése. Interregum és Hunyadi János kormányzósága. V. László uralkodása és a nándorfehérvári diadal. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 223-233.

3. Oborni Teréz (2002): Bethlen Gábor. = Oborni Teréz: Erdély fejedelmei. Pannonica Kiadó. Budapest. pp. 95-125.

4. Draskóczy István (2000): Hunyadi Mátyás és a rendek, Külpolitika a török veszély árnyékában. = Draskóczy István: A tizenötödik század története. Pannonica Kiadó, Budapest. pp. 199-210.

3. forduló: 1000 – 1848.április 11.

Írásbeli: egyetemes és magyar történelem

Szóbeli: magyar történelem 1458-1848.

1. Az érvényben lévő tankönyvek, történelmi atlaszok

         2. Várkonyi Ágnes, R. (1999): A királyi Magyarország. Vince Kiadó, Budapest. pp. 50- 56., pp. 93-94., pp. 94-96., pp. 96-97. (Mozgékony társadalom. Zrínyi programja. Reformok. Az utolsó királyválasztás.)

         3. Oborni Teréz (1999): I. Rákóczi György. = Rácz Árpád (főszerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok.  Aquila Kiadó, Rubicon Kiadó, Budapest. pp. 103-106.

        4. Katus László (2007): A reformkor: a polgári átalakulás előkészítése. = Romsics Ignác (főszerk.): Magyarország története. Akadémiai Kiadó, Budapest. pp. 593-608.

        5. Völgyesi Orsolya és Szilágyi Márton (1999): Kölcsey Ferenc. = Rácz árpád (főszerk.): Nagy képes millenniumi arcképcsarnok. Aquila Kiadó, Rubicon Kiadó, Budapest. pp. 170-173.

A nevezés módja, határideje (levélcím, e-mail cím): A versenyre a területileg illetékes Pedagógiai Oktatási Központnál kell nevezni írásban az induló létszám, a felkészítő tanár, a nevező iskola postai és elektronikus címe megjelölésével 2017. november 10-ig. A megyei versenyfelelős a létszámot 2017. november 24-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

 

Nevezési díj:              nincs             

 

Fordulók (időpontok, helyszínek, a fordulók feladatainak rövid ismertetése):

 

1. forduló: 2018. január 11. 14-16 óra A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK eljuttatja a megyei/fővárosi POK-hoz, akik azt továbbítják az iskolákhoz. Az iskolák a feladatlapot a tanulólétszámnak megfelelően sokszorosítják. A forduló feladatlapját a hozzá tartozó útmutató alapján a szaktanár értékeli. Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs az iskolában, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot. A felterjesztés határideje: 2018. január 19. A POK a megyei fordulón részvevők létszámát 2018. január 26-ig megküldi az ELTE SRPSZKK-hoz.

 

2. forduló: 2018. február 8. 14-16 óra A fordulót a megyei/fővárosi POK szervezi. A forduló anyagát az ELTE SRPSZKK juttatja el a POK-hoz. A megyei forduló dolgozatait a szaktanácsadók vagy a POK által felkért szaktanárok javítják ki és értékelik, majd az eredményeket és a dolgozatokat eljuttatják az ELTE SRPSZKK-hoz 2018. február 20-ig.

 

3. forduló: 2018. április 20-21. Az országos döntőn a megyei fordulókon az országos összesítés után a legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt, akiket közvetlenül az ELTE SRPSZKK értesít.

 

 

A továbbjutás feltétele, módja az egyes fordulókból: Az iskolai fordulóban legalább 70%-os teljesítményt elérő tanuló juthat be a megyei/fővárosi fordulóba. Ha ilyen nincs, akkor a két legjobb eredményt elérő tanuló dolgozatát lehet felterjeszteni a területileg illetékes POK-hoz, aki megállapítja a megyei/fővárosi fordulóba jutáshoz szükséges minimális pontszámot.

Az országos döntőn kategóriánként a megyei fordulókon legjobb teljesítményt nyújtó 15-15 tanuló vehet részt.

 

Az eredmények közzétételének módja: A megyei fordulók és az országos döntő eredményeit az ELTE SRPSZKK honlapján teszi közzé: www.srpszkk.hu

 

Díjazás: Az országos döntőn részvevő versenyzők könyvjutalomban részesülnek.

 

A szervezők elérhetősége: Dr. Bakó Balázs, Eötvös Loránd Tudományegyetem Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. Tel.: 94/519-604; e-mail: bako.balazs@srpszkk.elte.hu illetve a megyei versenyfelelősök