4. Felhasznált irodalom

Dewey, John (1976): A nevelés jellege és folyamata. Tankönyvkiadó, Bp.

Hegedüs Gábor (1998): A projektmódszer elmélete. In: Projektmódszer I. Hírös Akadémia, Kecskemét

Hortobágyi Katalin (1991): Projekt kézikönyv. Iskolafejlesztési Alapítvány, OKI Iskolafejlesztési Központ, Bp.

Hortobágyi Katalin (2003): Projekt kézikönyv. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. (Altern füzetek)

Kocziszky György (1998): Regionális gazdasági fejlődés és növekedés. Miskolci Egyetem, Miskolc

Kovatsné Németh Mária (2001): Neveléstan. Comenius Bt., Pécs

Kővári Istvánné (2000): Regionális modell készítése adott indikátorok alapján. In: Fejlesztő Pedagógia, 2000.1-2. p.8-11.

Miser H., Quade E.(1986): A rendszerelemzés kézikönyve. OMFB-SKV, Bp.

Szűcs Ervin (1988): Rendszer és modell. Tankönyvkiadó, Budapest

Nádasi Mária, M. (1998): Az oktatás szervezési módjai és munkaformái. In: Falus Iván (szerk): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p.368- 392.

Nádasi Mária, M. (2003): Projektoktatás: elmélet és gyakorlat. Gondolat, ELTE, Budapest. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár)

 

Tanuláselméleti háttér, tanulásszervezési eljárások témához

Kovatsné Németh Mária (2000): Pedagógiai rendszerek, elvek és értékek az ezredfordulón. Comenius Bt., Pécs

Módszerek, perspektívák, alternatívák 2. In: http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=tanulasi-03-Modszerek-2 (2010.03.22.)

Nahalka István (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p. 50- 128.

 

Projekt- definíciók, projekttörténet, projekttípusok, projektszervezés lépései, az előnyök, hátrányok témákhoz

Csirmaz Mátyás (szerk.)(1998): HKT - munkaterv1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok

Csirmaz Mátyás (szerk.)(1998): Projekt 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Pedagógiai Intézet, Szolnok

Hegedűs Gábor (szerk.) (2002): Projektpedagógia. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Hegedűs Gábor (2004): Projektmódszer I-IV. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Hortobágyi Katalin (1993): Erdei iskola: „Ahol a fáktól jobban látni az erdőt. IFA-OKI, Budapest

Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária (2000): Pedagógiai tervezés : jegyzet a tanító és tanár szakos hallgatók számára. Comenius, Pécs

Kiss László (2004): A projektpedagógia nevelési hatásrendszerének vizsgálata. In: http://www.spec.hu/pedagogia.htm (2010.03.22.)

Kovatsné Németh Mária (2004): A projektoktatás jelentősége a tanárképzésben és a tanártovábbképzésben. In: Projektpedagógia IV. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét. p. 31-41.

Kovatsné Németh Mária (2006): A projektoktatás a hatékony tanulói megismerés szolgálatában. In: Projektpedagógia - projektmódszer VI. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét. p. 31-37.

Kovatsné Németh Mária - Lampert Bálint (2006): Tanösvények szerepe a környezettudat formálásban. In: Projektpedagógia - projektmódszer VII. Kecskeméti Főiskola, Kecskemét. p. 22-36.

Mikonya György (2005): A tanításművészet módszere. Gondolat, ELTE, Budapest. (Oktatás-módszertani kiskönyvtár)

Nahalka István (2003): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest

Németh András , Ehrenhard Skiera (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. p.107- 266.

Projektpedagógia II. (2001) Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Projektpedagógia - projektmódszer V. (2005). Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Projektpedagógia - projektmódszer VI. (2006). Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Projektpedagógia - projektmódszer VII. (2006). Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét

Süss fel nap II. kötet (1999) (Kisgyermekkori modell-intézmények Magyarországon). Soros Alapítvány, Budapest

Trencsényi László (szerk.) (1991): Világkerék. Komplex művészetpedagógiai projektek az Iskolafejlesztési Központ gyűjteményéből. OKI-IFA, Budapest