Tartalomjegyzék

Bevezető

I.1. A fogyatékosság és fogyatékosságfogalom értelmezése

Az integrált oktatás törvényi szabályozása

I.2. A gyógypedagógiai, pedagógiai szolgáltatások körének meghatározása, tartalmi értelmezése, integráció - inklúzió

Az integráló pedagógia

A gyógypedagógiai óvodai / iskolai ellátás lehetőségei a közoktatásban

I.3. Az integráció sikerességének feltételrendszere

Az integráló oktatás-nevelés tárgyi és személyi feltételei

A tartalmi tervezés szabályozása

I.4. A látássérültek pedagógiájának hatásrendszere

A pedagógiai többletszolgáltatás jellemzői

Az oktatás főbb speciális eszközei

A téma további feldolgozását segítő anyagok

I.5. A hallássérültek és beszédfogyatékosok sajátos nevelési igénye, integrációjuk feltételei, az integráció előnyei és nehézségei 45

Mutizmus

Hallássérülés

Pedagógiai jellemzők, szükséges többletszolgáltatások

Speciálisan a hallássérültek számára kialakított eszközök

Beszédfogyatékosság

Pedagógiai jellemzők, szükségletek

A téma további feldolgozását segítő anyagok

I.6. A mozgáskorlátozottság konduktív pedagógiai értelmezése, a mozgáskorlátozott gyermek sajátos nevelési igényének körvonalazása

Pedagógiai jellemzők

Speciális eljárások, módszerek, terápiák

Speciális eszközök

A téma további feldolgozását segítő anyagok

I.7.Tanulási képességek

A tanulásban akadályozott gyermek

A pedagógiai többletszolgáltatás jellemzői

Eszközök

Az értelmileg akadályozott gyermekek

Autizmussal élő gyermek

Pedagógiai szempontú megközelítése, speciális szükségleteik

Eszközök és eszközcsoportok

A téma további feldolgozását segítő anyagok

I.8. A megismerés vagy viselkedés fejlődésének súlyos és tartós, organikus okra vissza, illetve vissza nem vezethető zavarának meghatározása

Elsősorban az iskolai teljesítményben megjelenő zavarok

Diszlexia

Diszgráfia

Diszkalkulia

A motoros funkció specifikus fejlődési rendellenességei

Kevert specifikus fejlődési zavarok

A viselkedés és az érzelmi-hangulati élet rendszerint gyermek- vagy serdülőkorban jelentkező zavarai

Kóros hiperkinetikus vagy kóros aktivitászavar

Magatartási zavarok

A szocializáció jellegzetesen gyermek- vagy serdülőkorban kezdődő zavarai

Mutizmus (elektív és szelektív mutizmus)

Reaktív kötődési zavar

Az eszközökről

A téma további feldolgozását segítő anyagok

I.9. Módszerspecifikus terápiás eljárások

Speciális terápiás lehetőségek

Mozgásterápiák

Kombinált mozgás- és észlelési terápiák

Kognitív terápiák

Művészeti terápiák

Játékterápiák

Relaxációs tréning

Fejlesztés és életkor

A további elmélyülést segítő anyagok

I.10. Lehet-e fogyatékos az emberi lét?

Ajánlott anyagok