I.10. Lehet-e fogyatékos az emberi lét?

„Szerintem az a gond, hogy az emberek félnek a dologtól. Nehogy elrontsanak valamit. Idegenkednek. Információhoz kéne őket juttatni. Hogy ne sajnálkozzanak, ne vágják a pofákat, hanem tényleg normálisan tudjanak segíteni."10

 

Tananyag: Érzékenyítés.

A habilitációs, rehabilitációs tevékenység "köznapi" értelmezései és megfogalmazása a hallgatók saját élményei, tapasztalatai, motivációi alapján.

A hallgatók előzetes - gyógypedagógiával, sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos Ismereteinek, élményeinek és az együttneveléssel kapcsolatos attitűdjeinek feltárása

A tantárgy tanulása iránti motiváció és elkötelezettség tudatosítása

A közös emberi lényeg felfedezése, amellyel természetes módon rendelkeznek a fogyatékossággal élő emberek éppúgy, mint bárki a csoportból

Kulturális és emberi értékek, amelyeket fogyatékossággal élő emberek hoztak létre, vagy az ő állapotukat jelenítik meg

Életutak, esetleírások, vallomások tanulók, szülők, pedagógusok tollából.

 

 

10 Tóth Mónika:Fiatalok a befogadó nevelésről-oktatásról
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=egyuttneveles-uj-horizontok-toth_monika