Az iskola belső vizsgálatának elemzése - nevelési értekezlet

Az értekezletet vezeti: Zrinszki János.