Differenciált foglalkoztatás az oktatásban - nevelési értekezlet

A nevelési értekezletet vezeti: Sulyokné Madarász Kinga
Helyszín: Apátistvánfalvi Kéttannyelvű Általános Iskola és Óvoda