Mérés-értékelési feladatok az iskolában - nevelési értekezlet

Az értekezletet vezeti: Zrinszki János

Helyszín: Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola