Az osztatlan tanár szakos hallgatók és a rövid ciklusú képzésben résztvevő hallgatók záróvizsgája