Pedagógusok IKT kompetenciáinak fejlesztése 30 órás akkreditált tanfolyam indul

Az általános iskolában és középiskolában tanító pedagógusok számára a tanfolyam célja, hogy ismerjék meg a digitális technikák alkalmazásának lehetőségeit és módszereit (szemléltetés, elemzés, forráshasználat és -értékelés, kommunikáció, készségfejlesztés stb.). Szerezzenek gyakorlatot az egyes tantárgyak digitális eszközökkel történő tanításában és tanulásszervezésében. Ismerkedjenek meg a tanórák digitális tervezésével, a virtuális világ által kínált lehetőségekkel és módszerekkel, a szaktantárgyi információforrások használatának alapjaival. Váljanak képessé önállóan megkeresni és felhasználni az Interneten fellelhető, a tantárgyak oktatásához alkalmazható digitális tartalmakat és taneszközöket. A hallgatók ismerjék és alkalmazzák az internet új lehetőségit saját tantrágyuk tanításánál (digitális feladatgyűjtemények, tananyaggyűjtemények, szakirodalom, forrásgyűjtemények). A résztvevők ismerjék meg a Sulinet Digitális Tudásbázis (SDT) alkalmazási lehetőségeit, váljanak képessé a digitalis tábla tanórai alkalmazására.

A tanfolyam időpontja:

  • 2019. február 21. 13.30-18.00 óra,
  • 2019. február 22. 8.30-17.00 óra,
  • 2019. február 23. 8.30-16.00 óra.

Helyszíne: ELTE SRPSZKK - Forrásközpont (SEK "C" épület), számítástechnikai labor

Várjuk a továbbképzésre jelentkezett kollégákat!