Sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztése - nevelési értekezlet a Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskolában

A nevelési értekezletet vezeti: Bíró Zoltán.