Tehetséges tanulók nevelése, oktatása - nevelési értekezlet

A nevelési értekezletet vezeti: Pulay Teréz

Helyszín: Sárvári Gárdonyi Géza Általános Iskola