Tehetséggondozás - nevelési értekezlet

A nevelési értekezletet vezeti: Pulay Teréz
Időpontja: 2022.10.17., 10 óra
Helyszín: Budaker Gusztáv Alapfokú Művészeti Iskola