XXIII. Savaria országos történelem verseny országos döntő - szóbeli forduló

A tervezett program
2022. április 23.

 

7.00 óra Reggeli      Martineum
Felnőttképző Akadémia
8.30-12.00 óra Szóbeli forduló ELTE SRPSzK
12.00 óra Ebéd     ELTE egyetemi étterem
kb. 13.00 óra Ünnepélyes eredményhirdetés ELTE SRPSzK

 

Tudnivalók a versenyről
A szóbeli fordulón a versenykiírásban megjelölt korszakok ismeretét várjuk el a versenyzőktől a kiírásban szereplő teljes szakirodalom alapján (10. évfolyamon csak magyar történelem). A szóbeli döntőben a felkészülés során használható a 2021/22. tanév érettségi vizsgáján engedélyezett középiskolai történelmi atlasz, ezt a versenyzők hozzák magukkal. A diákok a helyszínen nagyméretű térképen mutathatják be a tételhez tartozó topográfiai elemeket.
A szóbeli fordulóban a felelet 10 perces, a zsűri kérdezhet az adott témában. A megszerezhető pontszám: 80 pont.

A versenyzők 5 tétel közül választhatnak szabad döntés szerint. A tétel tartalmaz szempontokat és forrásokat, amelyeket be kell építeni a szóbeli feleletbe. A versenyző által a felkészülési időben (minimum 20 perc) készített vázlat a felelés során használható. 

Az értékelés szempontjai: 

 • a feladatmegértés, 
 • tájékozódás térben és időben, 
 • térképhasználat,
 • a történelmi szaknyelv helyes használata, 
 • a források használata és következtetések levonása,
 • az eseményeket alakító tényezők feltárása, kritikai gondolkodás, 
 • az előadás színvonala (logikus szövegépítkezés, érthető, önálló előadás), 
 • az idő beosztása.


A két kategória (9. és 10.évfolyam) külön feladatokat fog kapni, külön zsűri előtt szóbelizik, és külön kerül értékelésre is.         

A zsűri tagjai:  

 • Dr. Oborni Teréz kandidátus, MTA BTK Történettudományi Intézet, Budapest
 • Bánhidiné Balogh Éva mesterpedagógus, középiskolai tanár, Szombathely
 • Száray Miklós tankönyvszerző, középiskolai tanár, Budapest 
 • Dr. Érsek Attila kutatótanár, középiskolai tanár, Jászárokszállás