XYZ.. és alfa - ismeretek és alkalmazkodás a generációs változásokban - nevelési értekezlet

Az értekezletet vezeti: Szabolcs Gergely

Helyszín: Vas Megyei SZC Sárvári Tinódi Gimnázium