Óralátogatás a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskolában a CODES projekt keretében

Felsőcsatáron Móriczné Pehm Anna tartott bemutató matematika órát. A tanórán az adott témakörhöz kapcsolódó, a projektben fejlesztett feladatokat is megoldottak a tanulók.

A kolléganő azt mutatta be, hogy az aktuális tananyagtartalomba – nevezetesen a mértékegység átváltásba – hogyan lehet alkalmazni a CODES feladatbankjának feladatait. A szocio-interkulturális kompetencia fejlesztését a páros illetve a csoportos feladatmegoldásban valósította meg.

A hospitáláson részt vett osztrák és magyar pedagógusok tapasztalatot szerezhettek arról, hogy a valóságközeli feladatok jó hatással vannak a tanulók feladatmegoldásával kapcsolatos motivációjára, a tanóra hangulatára, az együttműködési készségükre.

Az óralátogatás alkalmával visszajelzést kaptunk arra, hogy a fejlesztett eszközök mennyire használhatók a tanítási folyamatban, elérik-e céljukat, egyértelmű-e a pedagógus számára az ajánlott módszertani eszköz, megvalósul-e a feladat célja.

A tanóra után szakmai konzultációra került sor az osztrák pedagógus kollégákkal a projekt céljairól, megvalósíthatóságáról, eddig elért eredményeiről valamint a tanórán tapasztaltakról. A vendégek elismeréssel szóltak a feladatbankról, a tanóráról és a tanórát tartó pedagóguskolléga óravezetéséről, a tanulók fegyelméről és aktivitásáról.

A hospitálás számunkra – a T2 munkacsoport vezetőiként, a fejlesztés irányítóiként – pozitív visszacsatolást jelentett munkánk tartalmáról, minőségéről, hasznosíthatóságáról.

A program hozzájárult a két ország pedagógusainak mindkét fél számára előnyös együttműködéséhez.  Az eltérő oktatási rendszerek közös pontjai mentén gondolkodtunk tovább, az eredményeket a fejlesztés következő szakaszában felhasználjuk.