A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetségének konferenciái Debrecenben

A Gyakorlóiskolák Iskolaszövetsége Igazgatói Konferenciája és a Vezetőtanítók és Vezetőtanárok XIV. Országos Módszertani Konferenciája Debrecenben zajlott 2022. szeptember 22-24. között, amelyen Kispálné Dr. Horváth Mária igazgató és Gerölyné Kölkedi Éva igazgatóhelyettes képviselte intézményünket. A szervezést és a házigazdai szerepet három debreceni gyakorló intézmény látta el, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája, a Debreceni Egyetem Balásházy János Gyakorló Technikuma, Gimnáziuma és Kollégiuma, valamint a Kölcsey Ferenc Református Gyakorló Általános Iskola. A helyszínt a Református Gyakorló és a Debreceni Egyetem biztosította. Az Igazgatói Konferencia keretében Láng György GYISZ elnök (ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium) moderálásával a megújuló gyakorlatokról, a gyakorló iskolák központi programokba és pályázatokba való becsatlakozási lehetőségeiről értekeztünk, ennek keretében Grünwald Tamás, a Kulturális és Innovációs Minisztérium osztályvezetője ismertette a már jogszabályi szinten megvalósult és a tervezett változásokat.

A Vezetőtanítók és Vezetőtanárok Konferenciáját Dr. Bartha Elek oktatási rektorhelyettes (DE), Láng György GYISZ elnök nyitotta meg, a felvezető előadásokat Dr. Pósán László országgyűlési képviselő, oktatási és kulturális bizottsági elnök valamint Dr. Forisek Péter tanárképzési főigazgató tartották, a műsort a Református Gyakorló Kicsinyek Kórusa adta. A konferencia több szekcióban folytatódott, „Módszertani sokszínűség az oktatásban” címmel. Kiemelkedő gyakorlatot vezető mentorok, vezetőtanítók és tanárok mutatták be módszereiket, ötleteiket, bevált jó gyakorlataikat tanulási stílusok, fejlesztő értékelés, sokkönyvűség, olvasáspedagógia, természettudományok, digitális pedagógia, fenntarthatóság, helytörténet tanítása, reflektív gondolkodás fejlesztése stb. témákban.

Köszönjük az Iskolaszövetséghez való csatlakozási lehetőséget és a meghívást a konferenciára! A szövetség munkájába szombathelyi szinten az ELTE Bolyai János Gyakorló Általános és Gimnáziummal karöltve bekapcsolódunk, támogatva a mentorok, partneriskolák munkáját.