Akkreditált tanfolyamok online módon

Akkreditált pedagógus-továbbképzéseink közül a következők változatlan tartalommal, online formában, résztvevői bevonást is támogató szinkron webináriumi felület alkalmazásával is megvalósíthatóak:

  • Autizmus elméleti háttere és a beavatkozás néhány gyakorlati lehetősége (716/10/2020)
  • Autizmus spektrum zavaros gyermekek/tanulók együttnevelésének módszertana, néhány gyakorlati lehetősége (714/10/2020)
  • Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel, sajátos nevelési igénnyel küzdő, és hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás módszertana (681/10/2020)
  • A tanulók digitális szövegértési és szövegalkotási tevékenységeinek és képességeinek fejlesztési módszerei. Tudatos eligazodás a világhálón elérhető szövegekben online kontakt tanfolyam (682/10/2020)
  • A tevékenységközpontú pedagógiák gyakorlati alkalmazására való felkészítés (715/10/2020)

További tanfolyamaink is online alapítás előtt állnak. A frissített pedagógus-továbbképzési jegyzékünket csatoltuk.