Aktuális információk a tanárképzés utolsó éves hallgatóinak 2020 őszi félév

Kedves Hallgatók!

Hasznos információkat kívánunk megosztani Önökkel a járványhelyzettel és a gyakorlatokkal kapcsolatban. Kérjük, hogy tartsák be a JOKT-nak és az iskoláknak a járványhelyzettel kapcsolatos előírásait.

Az összefüggő gyakorlat esetében, ha

  1. az iskolában jelenléti oktatás zajlik, akkor a gyakorlatot is jelenléti formában kell végezni,
  2. az iskola távolléti oktatásra áll át vagy az az osztály, ahol a gyakorlata zajlik, távolléti módon működik, akkor a gyakorlatot is távolléti vagy hibrid formában kell teljesíteni.

Ha egy hallgató kérvényt adott be online egyetemi oktatásban való részvételre, ez az előzőek alapján nem érvényesíthető az iskolai gyakorlatokra. Tehát az iskolai gyakorlatok online teljesítése addig nem lehetséges, amíg az iskolákban jelenléti oktatás folyik.

 A bemutató foglalkozás esetében, ha

  1. az iskola jelenléti oktatás szerint működik, a bemutató óra jelenléti formában teljesíthető, de az egyetem képviselője az őszi félévben a Teams alkalmazás segítségével követi az órát;
  2. az iskola távolléti oktatásra áll át, a bemutató foglalkozás teljesíthető bemutató munka elkészítésével és értékelésével (tavaszi gyakorlathoz hasonlóan).

Távolléti vagy hibrid oktatás esetén, illetve tekintettel a tanórán kívüli feladatoknak az iskolában jelenleg korlátozottan teljesíthető megvalósítására, a mentorral egyeztetve kell megszervezni a szakos tanórákon kívüli tevékenységeket. (pl. online feladatok, alkalmazások stb. segítségével virtuális múzeumlátogatások, virtuális kirándulások, online korrepetálás, online közösségi találkozó, játékos kvízek, egyéb online szabadidős tevékenységek)

Ha betegek, tüneteik vannak, akkor ne menjenek be az iskolába! Ilyenkor mindig azonnal jelezzenek az iskolának, a mentornak, a konzulenstanárnak és az SRPSZKK-nak! Ha az állapotuk engedi, és a mentoruk is támogatja, akkor egy darabig online folytathatják a gyakorlatot, és később, amint lehet, visszatérhetnek a jelenléti gyakorlatvégzéshez.

A gyakorlat távolléti formája esetén használhatják a honlapon a tavaszi félévre elkészített dokumentummintákat (https://www.srpszkk.hu/pedagoguskepzes/osztatlan-tanarkepzes/egyeni-osszefuggo-gyakorlat/osszefuggo-gyakorlat-dokumentumai-2020-tavaszi-felev), egyéb esetben a normál dokumentumsablonok használandóak (https://www.srpszkk.hu/pedagoguskepzes/osztatlan-tanarkepzes/letoltheto-dokumentumok).

Az egyéni összefüggő gyakorlat dokumentumainak leadási határideje 2021. január 10., végzős hallgatók esetén 2020. december 10. A dokumentumokat postai úton juttassák el az SRPSZKK-ba.

A végzős hallgatók ne feledkezzenek el a Neptunban jelentkezni a záróvizsgára november 20-ig.

A szakdolgozatot a Neptunba kell feltölteni 2020. november 30-ig. Nyomtatott példányt csak akkor kell leadni, ha azt a szaktanszék kifejezetten kéri. Ebben az esetben is elegendő egy spirálozott példány.

A portfóliót szintén a Neptunba kell feltölteni 2021. január 6-ig.

A záróvizsga időszak 2021. január 25-29. A záróvizsgákat online szervezzük a Teams alkalmazás segítségével. A pontos beosztásról az érintettekel tájékoztatni fogjuk.

 

Amennyiben kérdésük van, kérem e-mailben forduljanak hozzánk bizalommal.

 

                                                                                                                                             ELTE SRPSZKK