Bounce Back - részvételünk új nemzetközi projektben

A sikeres CODES osztrák-magyar interreg projekt befejezése után, a járvány és a kedvezőtlen klímahelyzet negatív hatásait látva a Bécsi Oktatási Igazgatóság Európai Irodája (Europa Büro) újabb, az általános iskolai korosztály nevelését, fejlesztését, életvezetési képességeit támogató pályázati kezdeményezésbe vont be bennünket. Az előkészítő, tervező szakasz online konzultációi után 2022. szeptember elsején találkoztunk Sopronban a Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Karán az osztrák partnerekkel, valamint a partnerségi pályázatok osztrák és magyar térségi koordinátoraival.

A projekt címe: Fenntartható program kidolgozása az életvezetési készségek fejlesztésére az általános iskola alsó és felső tagozatán az osztrák-magyar határ menti régióban - BOUNCE BACK

A közös, osztrák-magyar kihívásokra válaszolva innovatív probléma megoldásokban gondolkodnak a bevont szervezetek, pl.:

  • a tanulók életvezetési készségeit elősegítő program első alkalommal történő kidolgozása a pedagógia, a neveléstudomány, a pszichológia, a szociálpedagógia és a (szociális) orvostudomány szakértőivel,
  • digitális formátumok kidolgozása az iskolafejlesztés támogatására, tanácsadásra, szakmaiságra, tanulmányi kirándulásokra és hospitációkra,
  • a megfelelő (digitalizált) életvezetési készségek tanulási környezetének közzététele,
  • egy interaktív könyv kiadása tanulók által tanulók számára.

A Life Skills pedagógiai program kidolgozása mentén eszközfejlesztés (projektek, foglalkozás forgatókönyvek, tanórai forgatókönyvek) történik, pedagógusok felkészítése és továbbképzése, tanulói tréningek szervezése, mindez közös kipróbálással, határon átnyúló programokkal.

Az új projekt partnerei:

  • vezető partner:

Bildungsdirektion Wien / Europa Büro

  • projektpartnerek:

Land Burgenland - Bildung, Kultur und Wissenschaft,

Stiftung Private Pädagogische Hochschule Burgenland,

Christliche Pädagogische Hochschule Wien - Krems,

ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ,

Soproni Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar.

Kedvező bírálat és támogatás esetén a pályázati tevékenység Bécs és déli környéke, Graz, Burgenland, Alsó-Ausztria déli része, Kelet-Stájerország, valamint Vas, Győr-Moson-Sopron és Zala megye bevonásával 2023. szeptemberétől 2026. szeptemberéig valósul meg, általános iskolák kiválasztásával és bevonásával, építve a CODES program eredményeire.

A fotók a soproni találkozón készültek.