Döme Zsuzsa írónő könyveit ajánljuk figyelmükbe

 

DÖME ZSUZSA IFJÚSÁGI KÖNYVEI

Kivéve a szomszédot – Eb ugatta történetek Tündérkerti Kedvenc Aliz tollából. Szülőföld Kiadó, 2016.

Tündérkerti Kedvenc Aliz, a minden hájjal megkent, pajkos és oktondi pumi kutya a saját szemszögéből nézi, egyes szám első személyben meséli el a szerinte csakis körülötte forgó világot. „Írásából” kiderül csavaros észjárása, övéihez fűződő önzetlen szeretete, gazdag lelki élete, és az is, hogy mindenki szereti őt, a szomszédot kivéve. Az egymáshoz láncszemszerűen kapcsolódó ötvenhét novella valós alapokon nyugszik, a kutya bölcselkedése és humora azonban felülemelkedik a valóságon, s átrajzolja, kiszínezi a történéseket. A könyv elegáns kivitelű, szép kiállítású. Illusztrátor: Nagyistók Mária Magdolna.

Eb ugatta történetek Tündérkerti Kedvenc Aliz tollából. Szülőföld Kiadó, 2017.

Tündérkerti Kedvenc Aliz, a pajkossággal és nem kis önbizalommal megáldott pumi az Eb ugatta történetekben és hű önmagához. Őszintén bevallja, hogy szeretne híres kutya lenni, maradandó jelet hagyni ebben a számára oly’ izgalmas világban. Hiú ábrándjait, képzelgéseit és bohókás megnyilvánulásait határtalan szeretetéhség motiválja; kitörő örömmel fogad minden visszajelzést, simogatást, jó szót. Hosszú időbe telik, míg kiigazodik a kutyaélet farkastörvényein, de makacssága, optimizmusa, bájos humora sosem hagyja cserben. A különböző fejezetek a „felnőtté” vált kutya mindennapjairól, kisebb-nagyobb csínytevéseiről szólnak, s bár tartalmilag kapcsolódnak egymáshoz, önállóan is kerek, lezárt történetet alkotnak. A találó rajzokat Nagyistók Mária Magdolna készítette.

Mátyás mindörökké. Szülőföld Kiadó, 2018.

Hiába mondott búcsút a földi létnek a magyarok legkedveltebb királya, elhunyta után halhatatlanná vált. Ez késztette e könyv szerzőjét arra, hogy humorosan, merészen, de mindvégig tisztelettel adózzon Mátyás király emlékének. Mátyás király ugyanis nemcsak éltében, hanem holta után is visszajárogatott szeretett országába. Mindenüvé elment, ahol segítségre volt szükség. Talán ezért is él mind a mai napig bölcs és igazságos uralkodóként az egymást követő nemzedékek történelmi tudatában. Ez a különleges, szép kiállítású és kedves kötet a Mátyás-emlékév tiszteletére jelent meg 2018-ban.

 

DÖME ZSUZSA oktatási segédanyagai

Ünnepek és emléknapok – Budapest, 2007. Eötvös József Könyvkiadó. Oktatási segédanyag.

Az iskolai és nemzeti ünnepek megrendezéséhez nyújt segítséget az Ünnepek és emléknapok, amely összesen tizennégy forgatókönyvet tartalmaz. Hat mű március 15-ére illő (Passzív rezisztencia, Rendhagyó irodalomóra, Piros, fehér, zöld, Kérdések és válaszok, Nemzeti Színház 1848. március 15., Az aszódi diák – ez utóbbi adaptáció); hét műsor 1956 emlékére íródott: Érettségi találkozó, A forradalom emlékfái, Sulimédia, Soprontól Kanadáig, Élt huszonhét évet, Jelenetek egy kollégiumból, Az ítélet végrehajtandó; egy pedig, Az Éden elvesztése c. rész holocaust emléknapra készült.

Ünnepre és emléknapra – Budapest, 2009. Eötvös József Könyvkiadó. Oktatási segédanyag.

Írói, válogatói és rendezői tevékenység eredménye a kötet, amely három fő részre tagolódik. Az első részben a szerző az iskolai megemlékezések pedagógiájáról ír, a másodikban műsorok találhatók nemzeti ünnepeinkre és emléknapjainkra. Az irodalmi és történelmi tényeken alapuló, elsősorban jelenetekre épülő, de narrátori közbetéteket is alkalmazó forgatókönyvek sajátosan ötvözik a szerkesztett pódiumműsor és a színdarab legjobb elemeit. A harmadik fejezet hagyományos iskolai rendezvényekre – tanévnyitó ünnepély, szalagavató, ballagás, tanévzáró ünnepség – ajánl verseket.

Ünnepen és emléknapon – Budapest, 2012. Eötvös József Könyvkiadó. Oktatási segédanyag.

Ez a vaskos könyv mindössze két-két forgatókönyvet foglal magába március 15-ére és október 23-ára, az összes többi része versgyűjtemény, amely tizenegy ünnep- és emléknapunkhoz – köztük június 4-éhez: a nemzeti összetartozás napjához, július 22-éhez: a nándorfehérvári diadal évfordulójához, november 13-ához: a magyar nyelv emléknapjához - kötődő verseket tartalmaz. Természetesen ebből a kötetből sem maradt ki az évről évre ismétlődő iskolai ünnepségek lebonyolításához szükséges versek tára.

A forgatókönyvek többségét diákok adták elő, erről a színlapok is tanúskodnak. A húsz-huszonöt percnél nem hosszabb műsorokban történelmünk legnevezetesebb, legszentebb eseményeit formálta a szerző jelenetekké. Mindhárom kötetben  jó ötleteket talál az, aki fontosnak tartja nemzeti ünnepeink méltó megrendezését.