Határon átnyúló projektpartner találkozó - Codes AT-HU074

2018. november 27-én Szombathelyen került megrendezésre a CODES ATHU 074.számú, az osztrák-magyar határmenti régióban megvalósuló nemzetközi Interreg projekt második projekttalálkozója az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban.
A találkozón a házigazdák mellett részt vettek az osztrák projektpartnerek: Stadtschulrat Wien, Land Burgenland, Land Niederösterreich, Pedagogische Hochschule Wien, Pedagogische Hochschule Niederösterreich, Pedagogische Hochschule Burgenland képviselői.
A találkozón a részvevők áttekintették a projekt előrehaladását és a következő feladatokat.
Külön szekciókban dolgoztak a taneszközök és a továbbképzések fejlesztésének munkatársai.
A projekt során közös koncepció kerül kidolgozásra a kompetencia-alapú oktatás fejlesztésére, taneszközök, közös továbbképzések kidolgozására, a pedagógusok munkájának tanácsadói segítséggel történő támogatására.
A projekt következő programjára december 14-én Bécsben kerül sor, ahol nyilvános nyitókonferencia keretében a szakmai közönség is megismerheti a projekt céljait.
A következő partnertalálkozó Kismartonban lesz 2019 februárjában.