Jó gyakorlatok, műhelymunkák 2017 tavaszán

A programok címei, időpontjai, helyszínei és a jelentkezés módja a mellékletben található.

A rendezvénysorozat összeállításánál igényfelmérésünkre támaszkodtunk, súlyozva az abban megfogalmazottakat, csoportosítva a témákat. A tavasszal meg nem valósuló, de igényelt tartalmakat ősszel szervezzük meg. Várjuk a kollégákat!