Könyvtárostanárok konferenciája

Hagyományt folytató szándékkal került megrendezésre 2019. november 27-én minikonferencia formájában a Könyvtárostanárok VI. konferenciája. Szépszámú érdeklődő hallhatott előadásokat iskolai könyvtári jó gyakorlatokról, a nevelőtestület és a könyvtárostanár együttműködési lehetőségeiről, az olvasási motivációról, egyéb, hálózaton kívüli könyvtári programokba való bekapcsolódási lehetőségekről, valamint a könyvtárostanár, mint mesterpedagógus szerepről, a könyvtárostanárok pedagógus életpályában való előrehaladási lehetőségéről.