A köznevelési törvény módosítása

2019. évi LXX. törvény A közneveléssel összefüggő egyes törvények módosításáról és a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról szóló 2013. évi CCXXXII. törvény hatályon kívül helyezéséről. In: Magyar Közlöny, 2019. 126.sz. - p.4822-4841.