Megjelent a Vas megyei könyvtárpedagógiai gyakorlatokból válogatott kiadványunk

Az évek során nagyon sok iskolai és helyi, könyvtárhasználatra, forrásfeldolgozásra, információkeresésre épülő helyi vetélkedő és program terjedt ki a megyére; továbbképzéseken vehettek részt könyvtáros és nem könyvtáros pedagógus kollégák, ahol a korszerű és hatékony tanulást támogató módszertani kultúra frissítésén túl az információtechnológia és a probléma alapú tanítás eszközeit is megismerhették, s azt be is építhették pedagógiai gyakorlatukba. Kiadványunkban Vas megyei könyvtárostanárok bevált programjait, jó gyakorlatait mutatjuk be, adaptálható módon. A tanulmánykötet letölthető a következő helyről: https://www.srpszkk.hu/kutatasok/tanulmanykotetek

Köszönjük a vállalkozó kollégák munkáját, írásait és Kispálné Horváth Mária gondos szerkesztői munkáját!