Megjelent az óvodapedagógiai jó gyakorlatokat bemutató online kötetünk

Kitárul az óvoda kapuja. Óvodapedagógiai jó gyakorlatok megyén innen és túl címmel, Kispálné Horváth Mária és Gerölyné Kölkedi Éva szerkesztésében megjelent újabb online kötetünk a Vas megyei pedagógiai jó gyakorlatok sorozatban. 

A kötetben tíz jó gyakorlatot mutatnak be innovatív szemléletű óvodapedagógusok, akik az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ soproni és Vas megyei bázisóvodáiban dolgoznak. 

A tanulmányok, jó gyakorlatok olyan több éve sikeresen és eredményesen alkalmazott módszertani és szakmai megoldásokat kínálnak, melyek más intézmények pedagógiai gyakorlatába beépíthetők, tovább fejleszthetők, dokumentálhatók. A tanulmányok közös jellemzője, hogy az azokban foglaltak kiemelten kezelik az élményszerzésen, a játékosságon alapuló, a gyermekek érdeklődésére épülő ismeretszerzést, melyek nagymértékben hozzájárulnak a kognitív képességeik és a szociális kompetenciáik fejlődéséhez. A kiadvány célja, hogy bővítse a gyakorló óvodapedagógusok meglévő tudását és segítséget nyújtson a módszertani megújulásban. A jó gyakorlatok kipróbálásával, a hétköznapi pedagógiai gyakorlatba történő beépítésével lehetőség nyílik a további szakmai elmélyülésre, az esetleges korrigálásra, újraalkotásra. 

Köszönjük szerzőink írásait, bázisóvodáink munkáját!