Módszertani útmutatók jelentek meg az élményközpontú tanítás támogatása érdekében az ELTE Mindenki iskolája projekt keretében

A köteteket a karok oktatói írták és állították össze. Bemutatásukra 2019. szeptember 23-án, Budapesten került sor egy konferencia keretében, az ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumában. A konferencián beszámolók hangzottak el az EFOP 3.1.2 pályázat eddigi vizsgálati eredményeiről, ahol a 2018-ban és 2019-ben bevont iskolák tanulói és pedagógusi, intézményvezetői tapasztalatait, iskolájukról, a tanításról, a tanítási klímáról vallott nézeteiket, a fejlődés érdekében elképzelt fejlesztéseket tárták fel. A rendezvényen a konzorcium több tagja, így a vezető Eszterházy Károly Egyetem, a Nyíregyházi Egyetem is prezentálta eredményeit.

A módszertani kiadványok a szövegértés fejlesztésének színes tárházát, a digitális tanulásfejlesztést, a tanulástámogató értékelési lehetőségeket, az óvoda-iskola átmenet problémáit áthidaló módszertani ötleteket, az egész napos nevelés lehetőségeit, a játékpedagógia eszközeit tárják az olvasók elé és adnak hasznos segítséget a gyakorló tanítóknak, tanároknak. A megjelent kilenc kötet közül kettőnek szombathelyi oktatók a szerzői: Simon Katalin, Koós Ildikó és Molnár Béla a "Tedd meg, amit megtehetsz" címmel az alsósok önállóságra nevelési lehetőségeire, válllakozói kompetenciáinak növelésére gyűjtött kötetbe számtalan módszert, játékot, feladatot, instrukciókkal, szakmai háttérrel. H. Ekler Judit, Koltai Miklós és Némethné Tóth Orsolya "Tanulási képességek fejlesztése mozgásos eszközökkel " című kötete több tantárgy keretében használható, alkalmazható játékgyűjteményt írt, szintén hasznos elméleti háttérrel és segédlettel, többféle adaptációs lehetőséggel, módszertani ajánlással. 

Gratulálunk kollégáinknak!

Valamennyi kötet szabadon letölthető a Mindenki iskolája honlapról. Forgassák haszonnal!