Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz az Oktatási Hivatal fejlesztésében

Az Oktatási Hivatal az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 azonosító számú, „Az alap- és középfokú iskolák pályaorientációs tevékenységét, kiemelten az MTMI készségeket és kompetenciákat támogató pályaorientációs szakmai módszertan átfogó megalapozása és fejlesztése” elnevezésű projekt keretében Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszköz (POM) fejlesztett. A POM az alábbi linken érhető el: https://pom.oktatas.hu/ Az Oktatási Hivatal honlapján kialakított felületen kerültek elhelyezésre azok az információk, kézikönyvek, amelyek segítik a POM használatát és alkalmazását: https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/mero_tamogatoeszkoz_POM

A köznevelés intézmények pályaorientációs tevékenységének támogatása, valamint a POM széleskörű megismerése és használata érdekében nem formális képzések keretében az Oktatási Hivatal lehetőséget biztosít a POM megismerésére. A részleteket a melléklet tartalmazza.