Tavaszi összefüggő tanítási gyakorlatok befejezése

Lassan befejeződik végzős tanárszakos hallgatóink tavaszi összefüggő tanítási gyakorlata. Ebben a félévben a levelezősök közül 3 hallgató még a régi típusú tanárképzésben és 13 fő a rövidciklusú képzésben végezte iskolai gyakorlatát. Nappalis tanárjelöltjeink közül összesen 57 fő teljesítette feladatait a köznevelésben, közel 100 mentor támogatásával.

A gyakorlatok zömét a nyugat-dunántúli régió iskoláiba szerveztük, innen hat tankerülettel van állandó kapcsolatunk. A legtávolabbra egy szegedi kéttannyelvű középiskolába került egy hallgatónk, de volt végzős diákunk határon túli iskolában is, Lendván.