Továbbképzések, szakmai programok 2021-ben

Kedves Intézményvezetők és Pedagógus Kollégák! Örömünkre szolgált, hogy nagy számban kitöltötték igényfelmérő kérdőívünket, ezek alapján terveztük meg idei kínálatunkat, szolgáltatásainkat.

A járványügyi veszélyhelyzet és az érvényben lévő miniszteri intézkedések miatt az első félévben, legalábbis az elején kizárólag online formában szolgáltatunk, kérjük ennek megértését valamennyiünk érdekében.

Mérés-értékelési szolgáltatásaink továbbra is folyamatosan elérhetőek, mérőeszközeink és feladatbankjaink rendelhetőek a honlapunkon található megrendelő segítségével: https://www.srpszkk.hu/szakmai-szolgaltatasok/meres-ertekeles/megrendelheto-meresi-eszkozok  Az e területre kért szakmai támogató programokat (nevelési értekezletek, rövid programok) a szakemberekkel egyeztetve kontakt formában kívánjuk megvalósítani, tehát a veszélyhelyzet visszavonása, a járvány csitulása után. A nevelési értekezleteket az intézmények közvetlen megkeresésével fogjuk megszervezni, a rövid programok közül a legnagyobb igényűeket, tehát a hatékony tanulómegismerést és a valóságközeli feladatok készítését szervezzük meg a szigorítások feloldása után.

Az akkreditált továbbképzések, rövid programok, tanulókat érintő programok stb.) tervezése megtörtént ill. folyamatosan zajlik, a tavalyról elmaradt nevelési értekezletek, műhelymunkák is meg fognak valósulni, ahogy az elmaradt akkreditált tanfolyamok is. 

Az idei akkreditált pedagógus-továbbképzéseinket, időpontokkal, a résztvevői kör meghatározásával, egyéb tudnivalóval (a Megjegyzés rovat is fontos információkat tartalmaz!) melléklet tartalmazza. Vannak a képzések között olyanok, melyek 2020-ról maradtak el, ezek egy részére a már 2020-ban jelentkezetteket várjuk, nekik nem kell újra jelentkezési lapot küldeniük! Van olyan tavalyi szervezés, ahova nem is tudunk új résztvevőt befogadni, de ezt is jelöltük a táblázatban. E félévben csak online kontakt formában lesznek 30 órás képzések Meet, Zoom vagy TEAMS alkalmazáson keresztül, ősszel reméljük már a hagyományos személyes kontakt formára visszatérhetünk és megtarthatjuk azokat a tanfolyamokat is, melyek tematikája az online munkaformát nem engedi. 

Az online kontakt forma esetén a regisztrált kollégákat mindig a képző fogja behívni az általa használt webináriumi felületre, a személyes e-mail címen keresztül. 

Az akkreditált képzésekre a szintén mellékelt jelentkezési lap géppel történő kitöltésével, minden adat kötelező megadásával, az aláírt dokumentum szkennelésével és e-mailben való eljuttatásával lehet jelentkezni, másként nem. Határideje 2021. március 5. 12.00 óra, az e-mail cím: csonka.laszlo@srpszkk.elte.hu . Az ingyenesség miatt fenntartói hozzájárulás nem szükséges, a jelentkezési lapot elküldeni aláírásra nem kell, de természetesen a munkáltató más formában történő tájékoztatása nem maradhat el. Minden, 2021-ben megvalósuló tanfolyamra most várjuk a jelentkezést, ősszel csak pótjelentkezés lesz! 

Műhelymunkáinkat, jó gyakorlatos bemutatóinkat, szakmai napjainkat havi bontásban hirdetjük, most a márciusiakat küldjük. Ezekre egy egyszerű e-mail küldésével lehet bejelentkezni, amelynek tartalmaznia kell a résztvevő nevét, intézményét és személyes e-mail címét. A határidő mindig a program előtti nap 12.00 óra. A tavaszi programok szintén online formában lesznek, így az előadók, foglalkozást tartók a személyes e-mail címre küldik a felülethez való csatlakozást.

A személyes adatokat a képzőkön kívül harmadik félnek nem adjuk ki, betartjuk az ELTE adatvédelmi szabályait. 

A különféle témájú nevelési értekezleteket folyamatosan egyeztetjük az igénylő intézményekkel. A rögzítés után megrendelőt várunk e-mailben a gerolyne.kolkedi.eva@srpszkk.elte.hu címre.

Munkatársaink közül az akkreditált képzésekkel, bázisóvodákkal Csonka László kollégám foglalkozik, a nevelési értekezletekkel, rövid programokkal, mérés-értékeléssel Pulay Teréz kollégám, a versenyszervezéssel mindig az adott tanulmányi verseny felelőse.

Várjuk a pedagógus kollégákat!