Új akkreditált tanfolyamok a kínálatunkban

Az utóbbi évek globális problémáihoz (világjárvány, klímaválság) és a pedagógia aktuális trendjeihez igazodva több új 30 órás továbbképzést is akkreditáltattunk. Kiemelten várjuk a kollégákat ezekre a tanfolyamokra! 

  • Szociális és érzelmi készségek fejlesztése: gyakorlatorinetált továbbképzés az érzelmi, elfogadó attitűd kialakítására, a reziliencia fejlesztésére általános iskolában tanítók számára.
  • 4K - 21. századi készségek fejlesztése a nyelvórán online, hibrid és jelenléti formában - korszerű nyelvpedagógia, nyelvtanítás és ezek eszközei az általános és középiskolában bármely nyelvet tanító kollégáknak.
  • Iskolaelhagyás csökkentése pozitív, preventív pszichológiai szemlélettel: az iskolai, tanulási kudarcok felismerésétől a sikeres tanulásig és a motiváltság fenntartása általános és középiskolában.
  • Kreativitást mindenkinek! A tehetséggondozás lehetőségei a köznevelés színterein: a tehetség felismerése és fejlesztése intézményi keretek között.
  • Mindennapi fenntarthatóság. A fenntarthatóság gyakorlata, a fenntarthatóság a környezetünkben és pedagógiai eszközei – környezetpedagógia, fenntarthatóságra nevelés okoseszközök bevetésével az iskolai gyakorlatba építve az otthoni szokásokra is fókuszálva.

Színes rövid ismertetőnket a mellékletben találják.