Pedagógusképzés

Kedves szombathelyi tanár szakos hallgatók!

2021. augusztus 1-jétől az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Központ vette át az ELTE Savaria Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központtól a szombathelyi tanár szakos hallgatók összes gyakorlatával és a szakzárásokkal kapcsolatos irányítási és szervezési feladatokat.

A 2021. augusztus 1-jétől érvényes, a tanári gyakorlatokkal és szakzárásokkal kapcsolatos friss információkat, leírásokat, dokumentumokat, sablonokat, stb. itt találják:  
https://sek.elte.hu/content/tanarkepzes.t.22024?m=6843 


A gyakorlatokkal kapcsolatos ügyekben a továbbiakban a pedgyakorlat@sek.elte.hu címen érdeklődhetnek, illetve erre a címre kell eljuttatni a beadandó dokumentumokat is.

 

Szombathelyen több mint fél évszázados hagyománya van a pedagógusképzésnek. A Savaria Egyetemi Központ képzéseinek egyik kulcsterülete ma is ez.  Intézményünk sok évtizede szakmailag felkészült és hiteles tanárokat bocsát ki, akik eddig is sikeresen helytálltak és helytállnak ma is a magyar közoktatás – köznevelés különféle területein, régión belül és azon túl. A Savaria Egyetemi Központon belül folyó elméleti pedagógusképzést a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központ segíti a gyakorlati képzés koordinálásával és szervezésével. Ennek keretében szoros együttműködésben működünk a Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal, valamint a nyugat-magyarországi régióban lévő több mint 100 partneriskolával. Célunk, hogy hallgatóink számára vonzóvá tegyük a tanári pályát, képzéseinkkel felkészítsük őket a pedagógus életpályára, kutatásainkkal, szakmai fejlesztéseinkkel és pedagógiai szakmai szolgáltatásainkkal pedig segítsük őket céljaik sikeres megvalósításában.

A Savaria Egyetemi Központban folyó tanárképzés az ún. szombathelyi modell szellemében történik. Ez a pedagógusképzési modell egységben értelmezi a pedagógusképzésben az oktatást, a köznevelés irányából érkező módszertani igények és irányok kutatását, és a kutatási eredményekre épített fejlesztéseket, szolgáltatásokat. A modell egy olyan pedagógus életpályamodellt támogat, amelyben az osztatlan tanári alapképzés, a bevezető gyakornoki szakasz és az életpálya végéig történő szakmai fejlesztés (továbbképzés, mentorálás, egyéni és csoportos tanácsadás, stb.) egységes rendszert alkot. A Savaria Egyetemi Központban tutori rendszer működik, amely kitüntetetten figyel a hallgatókra, végig követi egyetemi tanulmányaikat a belépéskori alkalmassági vizsgálattól a záróvizsgáig és folyamatos szakmai támogatást nyújt a képzés alatt. Ez a modell az Európai Uniós irányelvekkel is összhangban van.