Záróvizsga protokollja

A tanári záróvizsgák szervezésének protokollja

tanári MA osztott képzés esetén

 

A protokollt alkalmazni kell valamennyi tanári MA képzés esetén.

 

 1. Az Egyetemi Tanulmányi Központ (ETK) a NEPTUN rendszeren keresztül meghirdeti a záróvizsga jelentkezési időszakot.
 2. Az ETK megküldi a záróvizsgára jelentkezett hallgatók listáját a PSZK-hoz a jelentkezések lezárultát követő 5 munkanapon belül.
 3. A PSZK felkéri a záróvizsga bizottságok elnökeit és kitűzi a záróvizsga tervezett napjait.
 4. A PSZK hozzárendeli a hallgatókat a záróvizsga bizottságokhoz.
 5. A PSZK felkéri az érintett tanszékeket, hogy delegáljanak kérdező tanárokat a záróvizsga bizottságokba és egyezteti a záróvizsgák időpontjait a tanszékekkel.
 6. Az érintett tanszékek három munkanapon belül tagokat delegálnak a záróvizsga bizottságba, ezzel egyidejűleg megküldik a PSZK-nak a szakmódszertan tantárgy tételsorát.
 7. A PSZK megküldi a záróvizsga bizottságok adatait a Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar dékánjának, aki jegyzőket delegál a bizottságokba.
 8. A PSZK elküldi az ETK részére a záróvizsgázó hallgatók időpontjait és a vizsgák helyszínét, valamint a bizottságok összetételét.
 9. Az ETK értesíti a hallgatókat a záróvizsga beosztásról.
 10. A PSZK értesíti a záróvizsga bizottságok tagjait a záróvizsga beosztásról.

 

A záróvizsga bizottság tagjai:

 • elnök - a záróvizsga bizottság elnöke a Pedagógiai Intézet, a Pedagógusképző Központ vagy az egyetem más, pedagógusképzést folytató karának minősített oktatója lehet

 • kérdező tag 1 – pedagógia-pszichológia stúdium szakembere – lehet azonos az elnökkel vagy a blokkszeminárium-vezetővel (5 és 3 féléves képzés esetén)

 • kérdező tag 2 – blokkszeminárium vezetője – lehet azonos az elnökkel vagy a szakmódszertan kérdező tanárával

 • kérdező tag 3 – szakmódszertan szakembere(i)

 • A bizottság legalább egy tagja egyetemi/főiskolai tanár vagy egyetemi/főiskolai docens, további egy tagja pedig nem az adott pedagógusképző kar oktatója (az egyetem másik karának, a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központnak, az egyetem gyakorló intézményének oktatója vagy az egyetemmel foglalkoztatási jogviszonyban nem álló tag)

 • A záróvizsga meghívott tagjai a szakdolgozatok konzulensei.

   

  A záróvizsga részei és minősítése:

 • Öt féléves képzés esetén

 1. tanári szakdolgozat és portfólió bemutatása és védése – a két részre adott külön érdemjegyek átlagából áll a minősítés első része egy átlagolt jegy formájában
 2. szóbeli vizsga 
 3. pedagógia tárgy (Tematikája megegyezik a tanári portfólióban bemutatott pedagógus kompetencia-területekkel.)

 4. szakmódszertan 1 (Tematikája illeszkedik a hallgató által írt szakdolgozathoz, tételsor nélkül, kivéve, ha a hallgató pedagógiai témában írt szakdolgozatot, ebben az esetben tételt húz.)

 5. szakmódszertan 2 (Azon szakterületből, amelyből a hallgató nem írt szakdolgozatot, tételt húz.)

  A három területre adott jegyek adják a részterületre szerezhető minősítést egy átlagolt jegyben.

 6. az egyéni összefüggő tanítási gyakorlat keretében végzett tanítási gyakorlat – az itt megszerzett érdemjegyek egy átlagolt jegyben adják a minősítés harmadik elemét

Az átlagok meghatározása két tizedes jegyig történik. Az átlagolás során csonkolást alkalmazunk.

 

          Három féléves képzés esetén

 1. tanári szakdolgozat és portfólió bemutatása és védése – a két részre adott külön érdemjegyek átlagából áll a minősítés első része egy átlagolt jegy formájában
 2. szóbeli vizsga 
 3. pedagógia tárgy (Tematikája megegyezik a tanári portfólióban bemutatott pedagógus kompetencia-területekkel.)

 4. szakmódszertan (Függetlenül attól, hogy milyen témában írta a hallgató a szakdolgozatot, szakterületi tételt húz.)

  A két területre adott jegyek adják a részterületre szerezhető minősítést egy átlagolt jegyben.

 1. az egyéni összefüggő tanítási gyakorlat keretében végzett tanítási gyakorlat jegye

Az átlagok meghatározása két tizedes jegyig történik. Az átlagolás során csonkolást alkalmazunk.

 

       Két féléves képzés esetén

 1. tanári portfólió bemutatása és védése

 2. szóbeli vizsga - szakmódszertan

 3. az egyéni összefüggő tanítási gyakorlat keretében végzett tanítási gyakorlat

 

A záróvizsga összesített érdemjegyét a három részterületen szerzett átlagolt érdemjegyek számtani átlaga adja. Ha a fenti jegyek közül bármelyik elégtelen, akkor a záróvizsga minősítése is elégtelen. Az ismételt záróvizsga során az elégtelennel minősített összetevőt kell megismételni. Az átlagok meghatározása két tizedes jegyig történik. Az átlagolás során csonkolást alkalmazunk.

 

 

SZAKDOLGOZATOKKAL KAPCSOLATOS PROTOKOLL

(a záróvizsgák hatékony lebonyolítása érdekében)

 

 

 1. A szakdolgozati konzulensek névsorát és a szakdolgozatok témáinak listáját a szaktanszékek hirdetik meg három féléves képzésben a második félév elején, öt féléves képzésben a harmadik félév elején, melyek alapján a hallgatók konzulenst és témát választanak. A 15/2006. OM (IV.3.) rendelet 4. számú melléklete alapján a szakdolgozatot pedagógiai témában kell elkészíteni.
 2. A kész szakdolgozatot a hallgató a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban adja le a félévi ütemtervben rögzített határidőig 1 fűzött és 2 CD példányban, ahol a PSZK munkatársai rögzítik a szakdolgozat főbb adatait (hallgató neve és szakja, konzulens neve, szakdolgozat címe) a záróvizsgák hatékony szervezése érdekében.
 3. A szakdolgozatok PSZK-ban történő leadása nem jelenti egyben azok szakmai elfogadását is. (A szakdolgozatok szakmai elfogadásáról és azok védésre bocsátásáról a konzulensek döntenek.)
 4. A konzulensek a PSZK-ból viszik el a szakdolgozatokat (fűzött és/vagy CD) értékelésre.
 5. A konzulensek az értékelés után a PSZK-ba juttatják vissza a szakdolgozatokat (fűzött és/vagy CD) az aláírt és kérdésekkel ellátott értékelésekkel együtt a záróvizsga előtt legalább öt munkanappal. (Az el nem fogadott és védésre nem bocsátható szakdolgozatokról a konzulensek legalább öt munkanappal a záróvizsga előtt tájékoztatják a PSZK-t.)
 6. A konzulensek elküldik a hallgatóknak az értékelést elektronikus formában a záróvizsga előtt legalább öt munkanappal. (Az el nem fogadott és védésre nem bocsátható szakdolgozatokról a konzulensek legalább öt munkanappal a záróvizsga előtt tájékoztatják a hallgatókat elektronikus formában.)
 7. A PSZK munkatársai eljuttatják a szakdolgozatok fűzött példányait az értékelésekkel együtt a záróvizsga helyszínére. A fűzött példányt a hallgató a záróvizsga végén visszakapja.

 

 

 

 

PORTFÓLIÓKKAL KAPCSOLATOS PROTOKOLL

(a záróvizsgák hatékony lebonyolítása érdekében)

 

 1. A kész portfóliót a hallgató a Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központban adja le a félévi ütemtervben rögzített határidőig 1 fűzött és 2 CD példányban, ahol a PSZK munkatársai rögzítik a portfólió főbb adatait (hallgató neve és szakja, blokkszeminárium-vezető neve, szakdolgozat címe) a záróvizsgák hatékony szervezése érdekében. Az egységes leadási határidő azokra a portfóliókra is vonatkozik, melyeket a hallgatók későbbi félévben adnak le (azaz nem abban a félévben, melyben felvették a blokkszemináriumot).
 2. A portfóliók PSZK-ban történő leadása nem jelenti egyben azok szakmai elfogadását is. (A portfóliók szakmai elfogadásáról és azok védésre bocsátásáról a blokkszeminárium-vezetők döntenek.)
 3. A blokkszeminárium-vezetők a PSZK-ból viszik el a portfóliókat (fűzött és/vagy CD) értékelésre.
 4. A blokkszeminárium-vezetők az értékelés után a PSZK-ba juttatják vissza a portfóliókat (fűzött és/vagy CD) az aláírt és kérdésekkel ellátott értékelésekkel együtt a záróvizsga előtt legalább öt munkanappal. (Az el nem fogadott és védésre nem bocsátható portfóliókról a

 1. A blokkszeminárium-vezetők elküldik a hallgatóknak az értékelést a záróvizsga előtt legalább öt munkanappal. (Az el nem fogadott és védésre nem bocsátható portfóliókról a blokkszeminárium-vezetők legalább öt munkanappal a záróvizsga előtt tájékoztatják a hallgatókat elektronikus formában.)
 2. A PSZK munkatársai eljuttatják a portfóliók fűzött példányait értékelésekkel együtt a záróvizsga helyszínére. A fűzött példányt a hallgató a záróvizsga végén visszakapja.