2.16. A projektpedagógia előnyei és nehézségei

Előnyök:

 • Tanár - diák közös tevékenységére épít.
 • Nagyfokú szabadságot biztosít a tanuló és a tanár számára.
 • A célok kiválasztásában, a tervezésben, a feladatok végrehajtásának módozataiban.
 • Az ismeretek integrálása történik egy megvalósult projektben.
 • Szabadabb, de hatékony tanulás.
 • Az önállóság, a feladatok érdekessége megteremti a motivációt, az iskolához és a tanuláshoz való viszony átalakulását.
 • Átformálja a gyerekek és a pedagógusok interakcióit, a kommunikációs viszonyokat
 • Lehetőséget teremt iskolán kívüli világ megismerésére, ezáltal új kapcsolatok kialakítására.
 • Együttműködési készségek elsajátítására folyamatosan tág lehetőség nyílik.
 • A demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása valósulhat meg.
 • A gyakorlatban, a hétköznapokban alkalmazható tudás elsajátítását támogatja.
 • A tanulók megtanulnak tanulni - lehetőség nyílik az egymástól való tanulásra.
 • Folyamatosan nevelési helyzetben vannak a résztvevők, az oktatás és nevelés nem válik szét.
 • Magába hordozza a lehetőséget, hogy az iskolai munka minden szereplője jobban érezze magát a folyamatban.

A módszer nehézségei:

 • Nehezen illeszthető a szokásos szervezeti formák és keretek közé, mivel nehezen egyeztethető össze az iskola mechanikus időbeosztásával, a tanórák rendszerével.
 • Igényli a hagyományos tantervi keretek megbontását.
 • Interdiszciplináris jellegénél fogva áttöri a tantárgyi választóvonalakat.
 • Hagyományos osztályozással nem értékelhető, nehézséget okozhat az új értékelési gondolkodásmód és eszközrendszer elsajátítása.

A tanárok és tanulók véleményét jeleníti meg a következő ábra:

 

 

M. Nádasdi Mária (2003) a projektoktatás egy szép példáját adja a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolából, ahol egy hetes projekt valósult meg a tengelyszerű alkatrészek gyártásának témájában. A projektben a tanulók öt részprojektet valósítottak meg a Sajtó, a Technológusok, a Szerkesztők, az Esztergályosok és Gyártok csoportjaiban. A projekt igazi produktumai az elkészített munkadarab és a munkadarab-befogó készülék voltak, valamint a műveletterv és a fényképekből összeállított fotómontázs kiállítása az iskolában. A tanulók véleményeikben a projekt sajátosságaira építenek, s egyben fontos érveket fogalmaznak meg a projekt szakképzésben való alkalmazása mellett.

Végig jó volt a hangulat, és emellett még a tételt is megtanultuk. Sokkal jobban telik így az idő, mint a hagyományos tanításkor, az bizony sokszor unalmas.

Kár, hogy nincs ilyen munka gyakrabban, esetleg más tantárgyakból is. Gondolom a többiek is jobban örülnének az ilyen jellegű tananyag feldolgozásnak.

Szerintem jól telt a hét, sokat melóztunk, de látva a végeredményt, biztosan megérte.