2.6. A pedagógiai projekt ismérvei

1. A pedagógiai projekt komplex, alkotó jellegű megismerési-cselekvési egység

2. A pedagógiai projekt "valóságos" (tárgyi vagy szellemi) produktum létrehozásának valóságos vagy szimulált (modellált) folyamata

3. A pedagógiai projekt mindig komplex

4. A pedagógiai projekt tanárok és diákok partneri együttműködése

5. A pedagógiai projekt a differenciálás eszköze