A téma további feldolgozását segítő anyagok

 

Adaptációs kézikönyv
Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak. Részei:

  • Az Adaptációs dialógus szerzői azokat a tartalmakat mutatják be, amelyek átgondolása nélkül nem vagy csak nagyon nehezen lehetséges a sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének tudatos, tervezett és szervezett keretek közötti megvalósítása.
  • Az Adaptációs mátrix abban segíti az eligazodást, hogy a kompetencia alapú programcsomagokhoz elkészült gyakorlati segítségek (sérülésspecifikus ajánlások, SNI-szempontú mintamodulok, módszertani útmutatók és jó gyakorlatok) könnyen kezelhetően biztosítsák az adaptációs folyamat támogatását.
  • Az Inklúziós fogalomtár tartalmazza az alapfogalmakat, amelyek segítik a sajátos nevelési igényű gyermekekkel kapcsolatos tevékenységeknek az intézményi alapdokumentumokban való megjelenését és a pedagógiai folyamatok tervezését.
http://www.sulinovadatbank.hu/index.php?akt_menu=1063

 

Földiné Angyalossy Zsuzsanna - Hartdégen Józsefné: Látók között. Útmutató súlyos fokban látássérült tanulók neveléséhez általános iskolai tanítók és tanárok számára. BGGYTF. Budapest, 1995. 6-9. old.

Földiné Angyalossy Zsuzsanna (szerk.): Szemelvénygyűjtemény a látássérültek integrált neveléséhez, oktatásához. BGGYTF. Budapest, 1996.

Földiné Angyalossy Zsuzsanna: A tanítási-tanulási folyamat szervezése integráltan tanuló vak gyermekeknél. In: Gordosné Szabó Anna (szerk.): Gyógyító pedagógia. Nevelés és terápia. Medicina Könyvkiadó Rt. Budapest, 2004. 399-418. old.

Jankó-Brezovay Pálné - Vargáné Mező Lilla: Az integrált nevelést-oktatást segítő módszertani központ modellje a gyengénlátók iskolájának gyakorlatában. Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány. Budapest, 2001.

Kovács Krisztina (2000): Látássérült gyermek az óvodában az és az iskolában. In: Illyés Sándor (szerk.): Gyógypedagógiai alapismeretek. BGGYTF. Budapest,

Méhes József (1985): Tiflopedagógia. Tankönyvkiadó. Budapest,

Mesterházi Zsuzsa (szerk.): Gyógypedagógiai lexikon. ELTE BGGYFK. Budapest, 2001. 120-122. old. Látásélesség, látássérülés, látássérültek, látásnevelés. (lexikon szócikkek)

Paraszkay Sára: Közelről nézve - a gyengénlátó gyermek. Paraszkay Sára. Budapest,1994

Schiffer Csilla: Látókkal együtt - az általános iskola alsó tagozatán. Gyógypedagógiai Szemle, 2001/3. 62-70. old.

Schiffer Csilla: Tanítók tapasztatai a vak gyermekek integrációjáról. Gyógypedagógiai Szemle, 2005/3. 181-195. old.

Szaffner Gyula: Várgesztesi történet. BGGYFK. Budapest

 

További segédletek az együttneveléshez a www.sulinovaadatbank hu honlapon:

 

Dokumentációs útmutató:

4. Dokumentációs útmutató gyengénlátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

9. Dokumentációs útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Módszertani intézményi útmutató:

4. Módszertani intézményi útmutató gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez
10. Módszertani intézményi útmutató vak és aliglátó gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Eszköztár:

Sérülésspecifikus eszköztár beszédfogyatékos gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Sérülésspecifikus eszköztár hallássérült gyermekek, tanulók együttneveléséhez

 

Ajánlások:

Matematika

Bevezető a matematika kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások gyengénlátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák:

Bevezető a szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Szövegértés-szövegalkotás:

Bevezető a szövegértési-szövegalkotási kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Óvodai nevelés

Bevezető az óvodai nevelés kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások látássérült gyermekek kompetencia alapú fejlesztéséhez

Idegen nyelv

Bevezető az idegen nyelvi kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alpú fejlesztéséhez

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

 

Életpálya építés

Bevezető az életpálya-építési kompetenciaterület ajánlásaihoz

Ajánlások gyengénlátó és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások vak és aliglátó gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhe