BTMN, SNI I. - fejlesztési terv, képességprofil, fejlesztési folyamat - kihelyezett nevelési értekezlet

Időpont: 2023.05.04.
Vezeti: Bíró Zoltán   
Helyszín: Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda